МВР

ОД Бургас

 

РУ Созопол

Разпределение на териториите обслужвани от „Териториална полиция” при РУ Созопол

 

Началник група "ОП" - Васил Рангелов Плачков

 

1. Мл.ПИ Борислав Иванов Борисов

Обслужва район: Северозападен и с.Равадиново

Приемен адрес:
Приемна РУ - срядя от 15.00ч. до 17.00ч.
с.Равадиново - петък от 10.00ч. до 12.00ч.

 

2. ПИ Васил Колев Димов

Обслужва район: Югоизточен до ВС.Св.Тома

Приемен адрес:
Приемна РУ - понеделник от 13.00ч. до 17.00ч. и срядя от 13.00ч. до 17.00ч.

 

3. Мл.ПИ Николай Тодоров Чанев

Обслужва район: гр.Черноморец

Приемен адрес:
Приемна РУ - вторник от 10.00ч. до 12.00ч.
гр.Черноморец, ул.Св.Никола №6 - сряда от 10.00ч. до 12.00ч

 

4. Мл.ПИ Тодор Великов Цветков

Обслужва район: с.Атия

Приемен адрес:
Приемна РУ - четвъртък от 13.00ч. до 17.00ч.
с. Атия в кметството - срядя от 14.00ч. до 17.00ч. и петък от 10.00ч. до 12.00ч.

 

5. Мл.ПИ Стойчо Петров Стойков

Обслужва район: с. Росев и С. Равна Гора

Приемен адрес:
Приемна РУ - сряда от 14.00ч. до 16.00ч. за С.Росен и сряда от 10.00ч. до 12.00ч. за с.Р.Гора
с. Росен в кметството - вторник от 10.00ч. до 12.00ч.и четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч.
с. Р.Гора в кметството - понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.

 

6. ПИ Димитър Георгиев Пенков

Обслужва район: с.Индже Войвода, с.Крушевец, с.Вършилово, с.Присад с.Зидарово, и с.Габър

Приемен адрес:
с.Индже Войвода в кметството - сряда от 15.00ч. до 17.00ч.
с.Крушевец в кметството - вторник от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Вършилово в кметството - петък от 15.00ч. до 17.00ч.
Приемна РУ - за с.Присад - вторник от 14.00ч. до 17.00ч. и за с.Зидарово - четвъртък от 08.30ч. до 11.00ч.
с.Габър - четвъртък - 15.00ч. до 17.00ч.

 

7. Мл.ПИ Христо Жеков Иванов

Обслужва район: с.Крушевец и с. Индже Войвода

Приемен адрес:
с.Крушевец в кметството - четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Индже Войвода в кметството - петък от 10.00ч. до 12.00ч.

 

8. Мл.ПИ Димо Чолаков Айрянов

Обслужва район: с.Зидарово, с.Присад, с.Габър и с.Вършилово

Приемен адрес:
Приемна РУ - за с.Зидарово - четвъртък от 14.00ч. до 17,30ч., за с.Присад - вторник от 15.00ч. до 17.00ч.
с.Габър в кметството - срада от 15.00ч. до 17.00ч
с.Вършилово в кметството - от 10.00ч. до 12.00ч.