МВР

ОД Бургас

 

РУ Созопол

 Район № 1 – Обхващащ северозападната територия на гр.Созопол и с.Равадиново – обслужван от: 

   -    ПИ  Валентин Танев Чанков.                      

  -    Мл.ПИ Костантин Христов Грудов

   Приемни дни, всеки вторник от 10:00-11:00 часа и четвъртък от 16:00-17:00 часа в сградата на РУ Созопол.

  
Район №  2 – Обхващащ югоизточната територия на гр.Созопол – обслужван от:

 • ПИ Антон Петков Танев

 Приемни дни всяка сряда от 10:00-11:00 часа и петък от 16:00-17:00 часа в сградата на районното управление.          

 

Район № 3 – Обхващащ територията на гр.Черноморец, с.Росен, с.Равна гора и с.Атия – обслужва се от

     ПИ Красимир Милчев Маринов

  Приемни дни както следва:

 • гр.Черноморец-всеки понеделник от 16:00-17:00 часа и сряда от 10:00-11:00 часа;
 • с.Росен-всеки вторник от 10:00-11:00 и четвъртък от 16:00-17:00 часа;
 • с.Равна гора-всяка сряда от 16:00-17:00 и петък от 10:00-11:00 часа;
 • с.Атия- всеки вторник от 16:00-17:00 и четвъртък от 10:00-11:00 часа

  от служителите:

     

        Райони № 4 и № 5 –  Обхваща територията на с.Крушевец, с.Зидарово, с.Присад, с.Габър, с.Вършило и с.Индже Войвода – обслужва се от

 • ПИ Кирил Калинов Георгиев.

  Приемни дни както следва:

   

  - с.Крушевец-всеки вторник от 10:00-12:00 часа;

  - с.Зидарово-всяки четвъртък от 09:00-12:00 часа;

  - с.Габър-всеки четвъртък от 15:00-17:00 часа

  - с. Индже Войвода – сряда от 15.00 до 17.00часа.

  - с. Вършило – петък от 15.00 до 17.00часа

  - с. Присад – вторник от 14.00 до 17.00часа

   

  Служба КОС

 • Мл.ПИ КОС Димитър Ангелов Раданов

Приемът на граждани да се осъществява всеки вторник и четвъртък от 09:00-12:00 часа  и следобед от 13:00 – 17:00 часа в сградата на РУ Созопол.