МВР

ОД Бургас

 

Миграция

Сектор "Миграция" към ОДМВР Бургас

адрес: гр. Бургас  8000,  ул. “Перущица” № 63, к-с "Лазур"

Началник сектор "Миграция"  Ивелина Михова

приемен ден: четвъртък от 14.00 до 16.00 часа.

тел.: 056/856 809, 056/856 557, 056/856 573  факс: 056/856 188
 
тел.: 056/856 391  - гишета

e-mail address:  [email protected]

Банковa сметкa на ОДМВР-Бургас за превод на таксите по Тарифа 4
бланка АДРЕСНА КАРТА
бланка заявление ДЪЛГОСРОЧНО по ЗЧРБ Long-term Residence to a Foreigner
бланка заявление КРАТКОСРОЧНО по ЗЧРБ For Granting of a Residence Status to a Foreigner
бланка заявление ПОСТОЯННО по ЗЧРБ Permanent Residence Status to a Foreigner
бланка заявление ПРОДЪЛЖИТЕЛНО по ЗЧРБ Prolonged Residence Status to a Foreigner
бланка ЗАЯВЛЕНИЕ за събиране на семейство на ЧУЖДЕНЕЦ
бланка ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на статут на ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
Декларация за адрес на пребиваване по чл.20а от ЗВПНРБГЕСЧТС нотариална заверка
Декларация за адрес на пребиваване по чл.20а от ЗВПНРБГЕСЧТС при лично явяване на
собственика

декларация за адрес ЧУЖДЕНЕЦ нотариална заверка
декларация за адрес ЧУЖДЕНЕЦ при лично явяване на собственика
Заявление за постоянно пребиваване на граждани на ЕС
Заявление за продължително пребиваване на граждани на ЕС
Заявление за членовете на семейство на ГЕС
Искане за издаване на удостоверителен документ