МВР

ОД Бургас

 

РУ Камено

 

Адрес: гр. Камено общ. Камено ул. “ Георги Кондолов “ № 10

 

Обслужва следните населени места : От община гр. Камено :  гр. Камено , с. Свобода, с. Трояново, с. Вратица, с. Винарско, с. Кръстина, с. Желязово , с. Русокастро, с. Ливада, с. Полски извор, с. Тръстиково, с. Констатиново .
От община гр. Бургас  :  с. Братово, с. Равнец .

 

тел. градска линия  056 / 856 380,  05515 / 30 15

тел. по МВР 56 380

e-mail address:  [email protected]

 

Началник:  главен инспектор Петър Тодоров

Приемен ден : вторник от 14:30 до 16:30

 

Полицейски инспектори