МВР

ОД Бургас

 

РУ Несебър

Разпределение на териториите, обслужвани от полицейски и младши полицейски инспектори от група „Териториална полиция” при РУ Несебър

 

Началник сектор „Охранителна полиция” - главен инспектор Ивайло Петров

тел. по МВР 55-408

 

 

1. Славчо Деляков - Полицейски инспектор

Район на обслужване - Гр.Несебър – стара част, нова част до ул.”Отец Паисий” нечетни номера до №35, североизточната част – хотел „Феста Панорама” до обръщалото на влакчетата

Приемна - гр.Несебър, ул. Митрополитска

Тел.градска линия   0875 23 57 33  

Тел. по МВР  55447

 

 

2. Васил Тодоров - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване -Гр.Несебър новата част от ул.”Отец Паисий” нечетни номера до пресечката с ул.”Иван Вазов”, ул.”Иван Вазов” четни номера до р-т Вятърна мелница , от Провлака до пешеходната алея на северозападния бряг на гр.Несебър до обръщалото на влакчетата

Приемна - в сградата на Участък Несебър

Тел.градска линия 0875 23 57 33  

Тел. по МВР  55447

 


3. Лъчезар Колев - Полицейски инспектор

Район на обслужване -гр.Несебър новата част от ул.”Отец Паисий” – четни номера, ул.”Иван Вазов”, яхтено пристанище, южен плаж до път за кв.”Акротирия” гр.Несебър жк.”Младост” ул.”Отец Паисий” до пресечката на ул.”Хан Крум”, ул.”Хан Крум”, ул.”Еделвайс” от страната на Община Несебър, жк.”Младост” блоковете зад Община Несебър, р-т „Герджика, ПС”Лада”, жк.”Черно Море”, Аквапарк, р-т „Варвари”, алеята към к-с „Оазис” – Ключ към морето,, ул.”Несебър”- с.Равда, местноста „Кокалу” до военното поделение, кв.”Акротирия” ЕГ „ХИТ-90”, „ВИК”, бензиностанция” Петрол”, ВПД –Несебър и ЕТ „Жанет”

Приемна - в сградата на Участък Несебър

Тел.градска линия 0875 23 57 33  

Тел. по МВР  55447

 

 


4. Димитър Долапчиев - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване -жк.”Черно Море”, Аквапарк, р-т „Варвари”, алеята към к-с „Оазис” – Ключ към морето,, ул.”Несебър”- с.Равда, местноста „Кокалу” до военното поделение, кв.”Акротирия” до черен път за нос „Акротирия”, ЕГ „ХИТ-90”, „ВИК”, бензиностанция” Петрол”, ВПД –Несебър и ЕТ „Жанет”

Приемна - в сградата на Участък Несебър

Тел.градска линия  0875 23 57 33  

Тел. по МВР  55447

 

 


5. Шенол Ферад - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - с.Равда, ученически лагери, с.Тънково, ПП І-9, КПП –Кошарица”, местноста „Инджойско блато”, общинско депо за неопасни отпадъци, черен път за бетонов възел „Мавров”, ПП І-9, с.Оризаре, с.Гильовца и землищата им

Приемна - в кметствата на с.Равда, Оризаре и Гильовца

Тел.градска линия  0875 23 57 33  

Тел. по МВР  55447

 


6. Тодор Ангелов - Полицейски инспектор

Район на обслужване - к.к.„Слънчев бряг” – микрокомплекс „Черно Море”, гл. алея к.к.„Слънчев бряг”, до алеята от запад на изток: х-л „Авеню” , х-л „Глобус” да се обслужва от

Приемна - в сградата на РУ Несебър

Тел. 55425

 


7. Димитър Иванов Минчев - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - микрокомплекс „Черно море”, гл. алея к.к.„Слънчев бряг”, алеята от КПП”Магура” до х-л ”Бургас”

Приемна - в сградата на РУ Несебър

Тел. 55427

 


8. Димо  Лазаров  Узунов - Полицейски инспектор

Район на обслужване - Промишлена зона „Възраждане”, ПП I-9, Гл. алея, КПП „Емона”, КПП „Кошарица”, ПП I-9, с. Кошарица, с. Плазовец и землището им

Приемна - в сградата на кметството на с.Кошарица

Тел. по МВР 55427

 


9. Калинка Георгиева Богданова - Младши полицейски инспектор

Промишлена зона „Възраждане”, ПП I-9, к-ще Тънково, от запад на изток к-ще с  гл. алея к.к.„Сл. Бряг”

Приемна - в сградата на РУ Несебър

Тел. по МВР 55475

 


10. Иван Петров Василев - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - ПП - I-9 к-ще Тънково, от запад на изток к-ще с  гл. алея к.к.„Слънчев Бряг”, алея от КПП „Карлово” до вход УПП, Черен път до х-л „Афродита” – ПП - I -9

Приемна - в сградата на РУ Несебър
Тел. по МВР 55446

 


11. Петко Райчев Радев - Полицейски инспектор

Район на обслужване - к.к.„Сл. бряг” от алеята: х-л „Юпитер”, х-л „Барсело Роял Бийч” до х-л „Дюн”, главна алея, КПП „Кошарица, ПП I-9 до р-т „Пикник”, ВЗ „Зора”, ВС „Елените”, гр. Св. Влас и землището му

Приемна - в сградата на РУ Несебър

Тел. по МВР 55427

 


12. Николай Петров Ташев - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - гр. Свети Влас и ВС „Елените”

Приемна - в сградата на кметството гр.Свети Влас

Тел. по МВР 55475

 


13. Явор  Стоянов  Матров - Полицейски инспектор

Район на обслужване - северно от р-т „Пикник”, гр. Обзор, селата: Баня, Емона,Иракли, Приселци, Раковсково, Козница, Паницово и землищата им

Приемна - в Участък Обзор

0556 325 50

 


14. Илиян Димитров Павлов - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - с.Раковсково, с.Приселци и землищата им

Приемна - в кметството на с.Раковсково и с.Приселци

Тел.градска линия 0556 325 50

 


15. Димитър Неделчев Алексиев - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - с.Баня, с.Емона, местността Иракли и землищата им

Приемна - в кметството на с.Баня

Тел.градска линия 0556 325 50

 


16. Милен Лефтеров Георгиев - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - с.Козница, с.Паницово и землищата им

Приемна - в кметството на с.Паницово

Тел.градска линия 0556 325 50