МВР

ОД Бургас

 

Разпределение на териториите обслужвани от „Териториална полиция” при Второ РУ-Бургас

 

Началник сектор „Охранителна полиция” главен инспектор Никола Тодоров – сл.тел. 856764

 

1. Пламен Панков
 
Обслужва район в ж.к. ”Славейков”
Граници :ул.”Г.Минков”; бул.”Тракия”; ул.”Яни Попов”; бул.”Струга” и бул.”Ст.Стамболов”, бул.”Ст.Стамболов и бул.„Тракия", парк „Св. Троица”.

Блокове: бл. 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 58, 59, 60, 61, 62, 139, 140,151, 174, 175, 187, 189, 190,191, 192, 193,194

Приемен адрес: к-с "Славейков”, бл.1Б 

Сл. тел.: 856096

 

2. Костадин Янков 

Обслужва район в ж.к. ”Славейков”

Граници: бул.”Тракия”, ул.”Яни Попов”, бул.”Янко Комитов”
Блокове: бл.15 до 28, от бл.47 до 49; бл.64, 65, 71, 72, от 76 до 80 ,86, 89 и от бл.101 до 115, бл.119,169

Приемен адрес: к-с "Славейков”, бл.48
 
Сл. тел.: 856759

 

3. Иван Делев 

Обслужва район в ж.к. ”Славейков”

Граници: бул.”Тракия”, бул. „Янко Комитов”, ул.”Яни Попов"

Блокове: бл. 10, 11, 15, 16,17, 18,  19, 20, 20а, 21, 21а, 65, 65а, 71, 72, 76, 79, 80, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 119, 181, 182, 183,

Приемен адрес: к-с "Славейков”, бл.48
 
Сл. тел.: 856759

 

4. Соня Николова

Обслужва район в ж.к. ”Славейков”
Граници: ул. „Епископ Константин Преславски”, бул. „Тракия”, бул.”Янко Комитов”
Блокове: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 47, 48, 49, 64, 77, 78, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 103, 104, 116, 143, 144, 152, 162, 169, 170, 172, 184

Приемен адрес: к-с Славейков”, бл.48
 
Сл. тел.: 856653

 

5. Мустафа Мустафа
 
Обслужва район в ж.к.”Славейков”
Граници бул. ”Проф. Яким Якимов”, ул. "Епископ Константин Преславски”, бул. ”Янко Комитов”

Блокове: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 63, 70, 124, 146, 147, 148, 150, 153, 154, 155,  178,  179, 180.

Приемен адрес: к-с "Славейков”, бл.48 

Сл. тел.: 856735

 

6.Милен Райков

Обслужва район в ж.к. ”Славейков”
Граници: бул. ”Проф. Яким Якимов” ,  бул." Я. Комитов" , ул. "Ат. Буров"

Блокове: 39, 40, 41, 42, 54, 69, 75, 105, 117, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171

Приемен адрес: к-с "Славейков”, бл.55 

Сл. тел.: 856735

7. Иван Димов

Обслужва район в ж.к. ”Славейков”
Граници: бул. ”Проф. Яким Якимов”,  бул.”Ст.Стамболов”, бул.”Тракия”, ул. "Епископ Константин Преславски"

Блокове: 44 ,45, 46, 50, 51, 52 ,53, 54, 55, 56, 57, 66, 67, 83, 84, 85, 118, 125, 126 , 161, 177, 188, 199

Приемен адрес: к-с Славейков”, бл.55 

 
Сл. тел.: 856096

  
8. Александър Коледжиков

Обслужва район: Индустриална зона

Граници:, бул. "Одрин",
Района между ж.п. линия Бургас-Поморие, надлез ”Вл.Павлов”, крайезерен път до ж.п.подлез на СОМАТ и бул. „Одрин,

Приемен адрес: Второ РУ Бургас 

Сл. тел. 856653

 

9. Емил Георгиев 

Обслужва район в жк. „Братя Миладинови”.

Граници: бул. ”Ст.Стамболов” -  № 45, 71, ,  бул. ”Демокрация” - № 164, 166 и 168,  ул.”Дунав” № 5 – 13,  ул.”Стара планина” № 1 – 33, ул.”Св.Иван Рилски” № 15 – 29,  ул.”П.Хитов” № 1, 3 и от № 10 до № 16,  ул. ”Вардар” № 39 – 53,  ул.”Струма” № 50 и № 66,  ул.”Места” № 69, ул.”Странджа планина” № 38,  ул.”Камчия” №6 и 8.

Блокове: 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 117, 118, 128, 129,130, 131, 160, 164, 166, 168

Приемен адрес: к-с „Бр.Миладинови” бл.117 

Сл. тел. 856735

 

10. Павлина Куцарова
 
Обслужва район в жк. „Братя Миладинови”.

Граници: бул. ”Струга”, ул.”Ванчо Михайлов”, ул.Шар Планина”,   и бул. ”Ст.Стамболов"

Блокове:  Работнически жилища № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 и бл. 72, 88, 89, 89А, 90, 91, 92, 93, 118,131,132, 133, 134,136.

Приемен адрес: к-с „Бр.Миладинови” бл.117 

Сл. тел. 856892

 

11. Деян Крумов
 
Обслужва район в жк. „Братя Миладинови”.

Граници: : ул."Родопи",  ул. "София", ул."Марица" до № 50, ул."Места", ул."Струма" от № 1 до № 37  , ул. «Вардар» от № 1 до № 27 и ул."Искър", ул."Шар Планина", бул. ”Ст.Стамболов”,  ул.”Ванчо Михайлов”, ул. "Дрин", бул. "Одрин", бул.”Сан Стефано”, бул. ”Ст.Стамболов".
Блокове:  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71,135.

Приемен адрес: к-с „Бр.Миладинови” бл.117
 
Сл. тел. 856892

 

12. Георги Кискинов
 
Обслужва район в ж.к. „Братя Миладинови”.

Граници: : ул.”Кавала”, бул.”Одрин”, площад „Трапезица, бул.”Струга” ул.”Ванчо Михайлов”,  ул. Дрин , ул. „Янтра”, ул.”София”

Блокове: 56, 57, 58, 59а,, 59, 60а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.

Приемен адрес: к-с „Бр.Миладинови” бл.117
 
Сл. тел. 856892

13. Христина Русинова
 
Обслужва район в жк. „Братя Миладинови”.

Граници: : ул.”Кавала”, бул.”Одрин”, площад „Трапезица, бул.”Струга”, ул.”Ванчо Михайлов”,  ул. "Дрин" , ул. „Янтра”, ул.”София”

Блокове: 56, 57, 58, 59а,, 59, 60а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.

Приемен адрес: к-с „Бр.Миладинови” бл.117
 Сл. тел. 856892

 

Участък  Второ РУ при ОДМВР  обслужвана територия: гр.Българово, кв. "Д.Езерово", кв. "Лозово", кв. "Банево", кв. "Ветрен", с.Миролюбово, с.Изворище и прилежащите им землища.

 

Началник: Велико Донданов 

тел.градска линия 056 856276

Приемен ден и час: вторник от 14.00 ч. до 17.00 ч.

1. Сотир Христов
 
Обслужва район: кв.”Д.Езерово”, кв.”Лозово”, заедно с прилежащите им землища и вилни зони. 

Приемен адрес: ЦАУ Д. Езерово 

Сл. тел. 856762

 

2. Радостина Каръкова
 
Обслужва район: кв. "Ветрен", кв. "Банево" заедно с прилежащите му землища и вилни зони. 

Приемен адрес: ЦАУ кв. "Ветрен" и ЦАУ кв. "Банево"

Сл. тел.: 856762

3. Виктор Георгиев
 
Обслужва район: гр.Българово , с. Миролюбово , с.Изворище заедно с прилежащите им землища и вилни зони. 

Приемен адрес: Кметство гр. Българово,  Кметство с. Миролюбово и кметство с. Изворище  

Сл. тел.: 856762