МВР

ОД Бургас

 

РУ Камено

Разпределение  на териториите обслужвани от полицейски и младши полицейски инспектори от група “Териториална полиция” при РУ Камено

 


Началник група - старши инспектор Крали Атанасов Георгиев   

тел.  по МВР 55709

 

 

1. Георги Димитров Терзиев

 

Тел. градска линия 05515 / 30-15 , 056 / 856 -380

Тел. по МВР – 56- 380 

 

с. Братово - Няма приемна

с. Желязово - Няма приемна

с. Равнец - Приемна стая в кмеството

с.Тръстиково - Приемна стая в кметството

с. Полски извор - Приемна стая в кметството

с. Констатиново - Приемна стая в кметството

с. Русокастро - Приемна стая в кметството

с. Ливада - Приемна стая в кметството

 


2. Николай Димов Василев

 

Тел. градска линия 05515 / 30-15 , 056 / 856 -380

Тел. по МВР – 56- 380

 

с. Трояново - Приемна стая в кметството 

с. Вратица  -  Приемна стая в кметството 

с. Винарско - Приемна стая в кметството 

с. Кръстина - Приемна стая в кметството 


 

3. Мирослав Николов Генчев

 

Тел. градска линия 05515 / 30-15 , 056 / 856 -380

Тел. по МВР – 56- 380 

 

гр. Камено - Приемна стая в  читалището 

с. Свобода - Няма приемна