МВР

ОД Бургас

 

РУ Сунгурларе

Разпределение на териториите обслужвани от ПИ и Мл.ПИ от група “Териториална полиция” при РУ -Сунгурларе

Началник група – ст.инспектор Румен Тодоров Тодоров - тел.56379


1. Димчо Димов - ПИ”ТП” 
Район на обслужване: гр.Сунгурларе,Грозден,Терзийско,с.Лозица,Славянци,Чубра,Скала,Дъбовица,Бероново,Везенково,Велислав,Пчелин и с.Манолич 
Преемен адрес: РУ Сунгурларе 
Тел. по МВР 56379

2. Петьо Петков - Мл.ПИ 
Район на обслужване: с.Лозарево,Климаш и Костен 
Преемен адрес: с.Лозарево 
Тел. по МВР 56379

3. Байчо Христов - Мл.ПИ 
Район на обслужване: с.Есен,с.Подвис и с.Прилеп 
Преемен адрес: с.Подвис с.Прилеп
Тел. по МВР 56379

4. Боян Момчев - Мл.ПИ 
Район на обслужване: с.Завет,с.Съединение и с.Камчия 
Преемен адрес: с.Съединение 
Тел. по МВР 56379

5. Диян Добрев -Мл.ПИ 
Район на обслужване: с.Славянци,с.Чубра,с.Скала 
Преемен адрес: Кметство с.Славянци,с.Чубра 
Тел. по МВР 56379

6. Йордан Ганев - Мл.ПИ 
Район на обслужване: с.Грозден,с.Лозица и с.Терзийско  
Тел. по МВР 6379

7. Румен Чолаков - Мл.ПИ 
Район на обслужване: с.Черница,Горово и с.Вълчин. 
Преемен адрес: Кметство с.Вълчин 
Тел. по МВР 56379

8. Георги Кръстев - Мл.ПИ 
Район на обслужване: гр.Сунгурларе ,район изток 
Преемен адрес: РУ Сунгурларе 
Тел. по МВР 56379

9. Веселин Петков - Мл.ПИ 
Район на обслужване: гр.Сунгурларе ,район запад 
Преемен адрес: РУ Сунгурларе 
Тел. по МВР 56379

10. Филип Бакалов - Мл.ПИ 
Район на обслужване: с.Везенково,с.Велислав,с.Пчелин и с.Манолич 
Преемен адрес: РУ Сунгурларе 
Тел. по МВР 56379

11. Георги Димитров – Мл.ПИ 
Район на обслужване: с.Бероново,с.Дъбовица и с.Садово 
Преемен адрес: РУ Сунгурларе 
Тел. по МВР 56379

12. Димитър Пателев - Мл.ПИ 
Район на обслужване: с.Ведрово,с.Босилково и с.Завет 
Преемен адрес: РУ Сунгурларе 
Тел. по МВР 56379

13. Мартин Грудов - Мл.ПИ”КОС” 
Район на обслужване: гр.Сунгурларе,Грозден,Терзийско,с.Лозица,Славянци,Чубра,Скала,Дъбовица,Бероново,Везенково,Велислав,Пчелин и с.Манолич ,Съединение,Завет,Камчия Прилеп,Подвис,Есен,Лозарево,Климаш,Костен,Вълчин,Черница,Горово 
Преемен адрес: РУ Сунгурларе 
Тел. по МВР 56379