МВР

ОД Стара Загора

 

Оперативна дежурна част

Оперативната дежурна част осъществява денонощно управление на полицейските сили и средства на територията на областта.

Получава, обработва, обобщава актуалната информация за оперативната обстановка:
- за нарушенията на обществения ред
- за пътната обстановка и пътната аварийност
- за престъпленията и правонарушенията
- за стихийни бедствия, крупни аварии, катастрофи
- за сериозни инциденти, застрашаващи обществения ред и сигурността в областта

Осъществява законосъобразно, своевременно и ефективно реагиране на получените сигнали и на промените в оперативната обстановка

Инициира и координира взаимодействия с другите национални и териториални служби на МВР и  регионалните дежурни центрове на РД “Пожарна безопасност и защита на населението”, Областна управа, Общинска администрация и Областно пътно управление.