МВР

ОД Стара Загора

 

Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"

Осъществява контрол и методическа помощ на подразделенията “Охранителна полиция” в региона по направленията им на дейност: териториална полиция, патрулно - постова дейност, охрана на масово-публични мероприятия, конвойна дейност и други възложени им със законови и подзаконови нормативни актове.

Основните задачи на сектора са:

Гарантиране на сигурността и спокойствието на гражданите, чрез:
• Организиране и осаществяване на охраната на обществения ред
• Присъствие на уязвими места
• Контрол по спазването на закони и наредби
• Установяване и санкциониране на административни нарушения

Осигурявяне на достъпно полицейско обслужване, чрез:
• Реагиране на сигнали
• Работа по молби и жалби на граждани
• Прием на граждани