МВР

ОД Стара Загора

 

Структура

Отдел «Криминална полиция» включва следните звена, пряко осъществяващи дейности по предотвратяване, документиране, разкриване и участие в разследването на престъпления:

Сектор "Противодействие на криминалната престъпност"
Сектор "Противодействие на икономическата престъпност"
Сектор "Базова научно-техническа лаборатория"
Група "Оперативен анализ и полицейска стстистика"