МВР

ОД Стара Загора

 

Второ районно управление - Стара Загора

адрес: гр."Стара Загора, кв. "Железник", ул."Арх. Хр. Димов" № 37

За спешни повиквания - тел.112
Автоматична тел. централа: (042) 602 805

 

Приемно време на началник РУ:  сряда 15.00 -17.30 ч.

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"  
      вторник     9.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.30 ч.
     четвъртък  9.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.30 ч.  
     петък         9.00 - 12.00 ч.