МВР

ОД Стара Загора

 

Структура

 Сектор Охранителна полиция
 Полицейски и младши полицейски инспектори
 Охрана на  обществения ред
 Контрол над общоопасните средства


 

Сектор Криминална полиция
• Престъпления против личността
• Престъпления против собствеността
• Детска педагогическа стая

 

Оперативна дежурна част
Разследващи полицаи
Звено "Български документи за самоличност
"