МВР

ОД Стара Загора

 

Сектор "Български документи за самоличност" - Стара Загора

Адрес: гр.Стара Загора, ул."Георги Сава Раковски" №68 (в сградата на ОДМВР)
Автоматична тел. централа: (042) 602 805

Началник - приемни дни:  понеделник - от 14.00 ч.  до 15.00 ч.

                                           сряда - от 10,00ч. до 11,00ч.

                                           петък - от 10,00ч. до 11,00ч.
Работно време:
От понеделник до петък от 8,30 до 17.30 ч. – без прекъсване

Банкова сметка:
Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN : BG30 UNCR 7630 3100 1156 26