МВР

ОД Стара Загора

 

Структура

Група „Охранителна полиция”
Полицейски и младши полицейски инспектори
• Звено за охрана на  обществения ред, СОД и водачи на служебни кучета
• Пътен контрол
• Контрол над общоопасните средства
• Звено “Български документи за самоличност"

Група „ Оперативна”
• Криминална полиция
• Икономическа полиция
• Детска педагогическа стая
• Научно техническа лаборатория

Участък "Братя Даскалови"
Оперативна дежурна част
Разследващи полицаи