МВР

ОД Стара Загора

 

Районно управление - Чирпан

адрес: гр.Чирпан, ул."Отец Паисий" № 2

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа: (0416) 925 62

Приемно време на началник РУ: сряда 15:00-17:00ч.

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"
    от понеделник до петък от 08:30 часа до 17:30 часа, без прекъсване