МВР

ОД Стара Загора

 

Структура

Полицейски участък  - Мъглиж

Адрес: гр. Мъглиж,  пл. Трети март №820
Тел: 04321/ 22-61
Прием на началник участък: вторник 15:00-17:00 ч.

Участъкът обслужва гр. Мъглиж и 12 села и 3 махали от община Мъглиж, с територия 403 кв.м  и население 12 802 души