МВР

ОД Русе

 

Районно управление - Ветово

Район на действие:

Обслужва територията на Община Ветово е с площ 86,4 кв.км, намираща се в североизточната част на Област Русе. Граничи със землищата на  общините Русе, Кубрат, Разград, Цар Калоян и  Иваново. През  територията  преминават  ГП І-2 Русе – Варна и ЖП-линия Русе - Варна.  На територията на РУ-Ветово  се намират 6 населени места: гр. Ветово, гр. Глоджево, гр. Сеново и селата Смирненски, Писанец и Кривня, с общо население към 01.01.2016г  15 354 жители.


Основна дейност: 

Предотвратяване и противодействие (в т.ч. разследване) на престъпността, опазване на обществения ред и работа по безопасност на движението - целяща опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и собствеността на юридическите лица.

В управлението се извършват следните административни услуги:

- издаване на Български лични документи ( обикновени поръчки със срок за изпълнение 30 дни  за лични карти, паспорти и свидетелства за управление и бързи поръчки със срок 3 дни, само за лични карти и паспорти);
- регистрация на чужди граждани пребиваващи в Р България;
- покани-декларации за посещение на чужди граждани в Р България;
- издаване на разрешителни за съхранение и носене на оръжие (в това число и пневматично);