МВР

ОД Русе

 

Районно управление - Ветово

Район на действие:

Обслужва територията на Община Ветово е с площ 86,4 кв.км, намираща се в североизточната част на Област Русе. Граничи със землищата на  общините Русе, Кубрат, Разград, Цар Калоян и  Иваново. През  територията  преминават  ГП І-2 Русе – Варна и ЖП-линия Русе - Варна.  На територията на РУ-Ветово  се намират 6 населени места: гр. Ветово, гр. Глоджево, гр. Сеново и селата Смирненски, Писанец и Кривня, с общо население към 01.01.2016г  15 354 жители.


Основна дейност: 

Предотвратяване и противодействие (в т.ч. разследване) на престъпността, опазване на обществения ред и работа по безопасност на движението - целяща опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и собствеността на юридическите лица.

В управлението се извършват следните административни услуги:

- издаване на Български лични документи ( обикновени поръчки със срок за изпълнение 30 дни  за лични карти, паспорти и свидетелства за управление и бързи поръчки със срок 3 дни, само за лични карти и паспорти);
- регистрация на чужди граждани пребиваващи в Р България;
- покани-декларации за посещение на чужди граждани в Р България;
- издаване на разрешителни за съхранение и носене на оръжие (в това число и пневматично);

 

Адрес и телефон: 
Адрес 7080, гр. Ветово, ул. “Трети март” №68; тел. 08161/2249, 082/882593 - дежурен; ЕЕН тел.112;


Началник на РУП-Ветово: Наум Наумов

Приемна: Сграда на РУ-Ветово, в гр. Ветово, ул. Трети март № 68
Приемен ден: вторник от 14.00
 - 17.00 ч. 

 

Мл. полицейски инспектор “Контрол на общоопасните средства”  Йордан Бонев
Приемна: гр. Ветово, сграда на РУ-Ветово, ул. Трети март № 68, ет.2, ст. № 20

Приемни дни:
Понеделник:    09:30ч -11:45ч

                       13:30ч -17:00ч

Четвъртък:      09:30ч -11:45ч

                       13:30ч -17:00ч

 

Гише "Български лични документи"

Работно време:
От понеделник   до петък: 08.30 - 11.45 ч.;

                                        13.30 - 17.00 ч.


Полицейски инспектори – “Териториална полиция”:
 


Полицейски инспектор Мануш Димитров
Обслужван район: гр.Ветово, с.Смирненски, с.Писанец.
Приемна: гр.Ветово в сграда на РУ-Ветово, ул. Трети март № 68, ет.2, ст.24, тел. 08161 2249, 
 082 882593

Приемна: с.Смирненски сградата на кметство с. Смирненски , ул. Преслав № 5, ет.2 ст.8
Приемна: с.Писанец, в сградата на кметство с. Писанец, ул. Трети март № 59
   

Приемни дни:

 Вторник:      08:30ч-12:00ч – приемна в РУ-Ветово, гр. Ветово

Сряда:         08:30ч-12:00ч – приемна в РУ-Ветово, гр. Ветово.

Четвъртък:  08:30ч-12:00ч – приемна в с. Писанец

                   14:00ч -17:30ч – приемна с. Смирненски

Петък:         08:30ч-12:00ч – приемна в РУ-Ветово, гр. Ветово.

 

Полицейски инспектор Радостин Стойков
Обслужван район:, гр.Сеново гр.Глоджево и с.Кривня
Приемна: гр.Ветово  в сграда на РУ-Ветово, ул. Трети март № 68, ет.1, ст.14, тел. 08161 2249, 
 082 882593
Приемна: гр.Сеново, сграда на кметство Сеново, ул. Александър Стамболийски № 70
Приемна: гр.Глоджево, сграда на кметство Глоджево, ул. Димитър Благоев № 32, ет.1.
Приемна:   с.Кривня,  сграда на  кметство Кривня, ул.Александър Стамболийски № 46

Приемни дни:

Понеделник:    08:30ч-12:00ч – приемна в РУ-Ветово, гр. Ветово

Вторник:          08:30ч-12:00ч – приемна в гр. Сеново

                       14:00ч -17:30ч – приемна в с. Кривня

Сряда:            08:30ч-12:00ч – приемна в гр. Глоджево

Четвъртък:      14:00ч -17:30ч – приемна в гр. Сеново

 

Мл. полицейски инспектор Екрем Белбер
Обслужван район: гр.Глоджево
и с. Кривня
Приемна: гр.Глоджево в сградата на кметство
Глоджево, ул. Димитър Благоев № 32, ет.1.

                 с. Кривня сграда на кметство Кривня, ул.Александър Стамболийски № 46

Приемни дни:
Вторник:          08:30ч-12:00ч – приемна в гр. Глоджево

Сряда              14:00ч -17:30ч – приемна с. Кривня

Четвъртък:      13:30ч-17:00ч – приемна в гр. Глоджево

Петък:             08:30ч -12:00ч – приемна в с. Кривня

 

Мл. полицейски инспектор Орхан Караманов
Обслужван район: с.Смирненски
Приемна: с.Смирненски в сградата на кметство Смирненски ул. Преслав № 5, ет.2 ст.8


Приемни дни:

Понеделник:    08:30ч-12:00ч

Вторник:          14:30ч-17:30ч 

Четвъртък        14:00ч -17:30ч

Петък:             08:30ч-12:00ч

 

Мл. полицейски инспектор  Росица Милчева и мл. полицейски инспектор Росен Георгиев
Обслужван район: с.Писанец
Приемна: с.Писанец в сградата на кметство Писанец, ул. Трети март № 59

Приемни дни:
Понеделник:    08:30ч-12:00ч

Сряда:             14:30ч-17:30ч 

Четвъртък        08::30ч -12:00ч

Петък:             14:30ч-17:30ч