МВР

ОД Русе

 

Отдел "Разследване"

Отдел "Разследване" при ОД на МВР - гр.Русе извършва разследване по реда на Наказателно - процесуалния кодекс на територията на цялата Област Русе. Разследващите полицаи са полицейски служители с висше юридическо образование, пряко подчинени на директора на ОД на МВР - гр.Русе с началник на отдела главен разследващ полицай.

Местоизпълнението на служебните задължения е към отделните структурни звена на ОД-МВР - гр.Русе, като има специализирани служители в разследването на определени видове престъпления - икономически и корупционни престъпления, тежки престъпления против личността, разпространение на наркотици, пътно-транспортни произшествия и др.

Основни задачи на служителите при отдел „Разследване”:

  • Осъществяване на разследване във фазата на досъдебното производство по наказателни дела /регламентирано в част трета на НПК/. Разследващите полицаи извършват предвидените в НПК процесуални действия за разкриване на престъпленията, документиране и доказване виновността на извършителите. На територията на ОД-МВР-гр.Русе 96% от разследваните дела се извършват от служителите – разследващи полицаи при Отдел „Разследване”;
  • При осъществяване на своите правомощия, разследващите полицаи вземат решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона и задължително изпълняват писмените указания на наблюдаващия прокурор по съответното дело.

 

Разследващите полицаи имат право:

  • да образуват досъдебно производство в условията на неотложност съгласно чл.212, ал.2 от НПК;
  • да призовават отделни граждани като обвиняеми или свидетели за нуждите на воденото наказателно производство.  Призоваването може да се извършва и по телефона,  в сгради и помещения на МВР, съда и прокуратурата;
  • да извършват разпити, претърсвания, очни ставки, огледи на местопроизшествия, разпознавания на лица и предмети и др. процесуални  способи за събиране на доказателства;
  • да възлагат експертизи на вещи лица;
  • да привличат лица, извършили престъпления като обвиняеми след доклад на прокурора и съставяне на съответното постановление съгласно чл.219 от НПК;
  • да изготвят предложения пред прокурора за задържане на лица по реда на НПК
  • да налагат предвидените в НПК други процесуални мерки за неотклонение (подписка, парична гаранция ) и др.