МВР

ОД Русе

 

Новини

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА

Пътна полиция провежда редица национални инициативи за опазване живота и здравето на подрастващите, като участници в движението по пътищата ​

 

 

Ваканцията за най-малките ученици вече започна, съвсем скоро към тях ще се присъединят и по-големите. Това е поводът  Пътна полиция да започне няколко инициативи, насочени към опазване на живота и здравето на децата като участници в движението по пътищата. Една от тях е традиционната акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“, която вече стартира на територията на цялата страна. Целта е да се ограничат предпоставките за настъпване на пътнотранспортни произшествия с деца през ваканционните летни месеци.

До края на учебната година пътните полицаи ще осъществяват ефективен контрол в районите на учебните заведения и ще следят за нарушения, застрашаващи сигурността на подрастващите и техните родители и близки. Планирани са и специализирани полицейски операции в дните на официалното закриване на учебната година.

Съвместно с Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”, Регионалното управление на образованието и училищните ръководства са набелязани съвместни действия за обезпечаване на сигурността на децата, които ще участват в организирани екскурзии. Създадена е организация за извършване на инструктажи на водачите, проверки за употреба на алкохол и наркотици и контрол върху техническото състояние на автобусите. При установяване на нарушения ще се предприемат съответните законови мерки.

Активният контрол ще продължи и през месеците юли и август. Ще се следи за неправилното движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на двуколесни превозни средства, в т.ч. и деца, шофиране от неправоспособни водачи, използване на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски.

 

 

Анализ на „Пътна полиция“ за регистрираните ПТП с деца и юноши до 17-годишна възраст на територията на ОДМВР-Русе и други данни

Препоръки на Пътна полиция за лято 2019

 

20 юни 2019

ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ, ПРИПОМНЯТ ОТ РДПБЗН - РУСЕ ​Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе организира и предприема редица дейности с оглед опазване на селскостопанската продукция, недопускане на пожари в реколтата по време на жътвената кампания 2019 г.  и контрол по отношение спазването на правилата за пожарна безопасност. В Русенска област този сезон засетите площи с житни култури са над 647 000 декара.

Направените анализи на дейността по осигуряване на пожарната безопасност през изминалите жътвени кампании показват, че най-често нарушенията констатирани от органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол са: използването на земеделска техника, която не е била проверена и допусната за участие в жътвената кампания; използването на неизправна техника; липсата на необходимите противопожарни уреди; жътва при неразорани противопожарни ивици; и не на последно място, нарушаване на забраната за палене на стърнища.

С настъпването на етапа „восъчна зрялост“ в житни култури, високите дневни температури и честите засушавания водят до увеличаване опасността от пожари. При възникване на пожари в тези условия, горенето се характеризира с голяма скорост на разпространение. Това означава, че всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и да унищожи селскостопански машини. Не са редки и случаите, когато пожари в сухи треви и стърнища обхващат горски масиви и полезащитни пояси, или намиращи се в непосредствена близост сгради. Поради това юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи при започване на жътвата трябва да предприемат необходимите мерки за направа на противопожарни ивици покрай горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, автомобилни пътища от републиканската и общинска пътна мрежа, както и от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти. Много често се пренебрегва забраната за палене на стърнища, сухи треви, слогове и крайпътни ивици. Наред с възникването на пожари обаче съществува опасност и от задимяване на пътища, с което се създава и непосредствена опасност за пътно-транспортни произшествия.

Всички юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделските земи са длъжни да предприемат мерки за осигуряване на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания, спазвайки изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (Обн. ДВ. бр. 105  от 19 Декември 2014г.). Необходимо е за опазване на земеделските земи от пожари електроснабдителните, електроразпределителните, газоснабдителните дружества да извършват проверка на линейните си обекти, преминаващи през масиви с житни култури за спазване на изискванията. Също така органите, стопанисващи пътищата и железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни посеви, трябва да поддържат почистен сервитута на пътя и ж.п. трасето.Пожарникарите призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при изпълнение на дейности в близост или в житните масиви за недопускане възникването на пожари в тях, както и да спазват правилата, свързани с пожарната безопасност през жътвената кампания:

- Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж;

- Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрелост до прибиране на реколтата;

- Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки;

- Спазвайте правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност;

- Не допускайте паленето на открит огън и тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за зърно и фураж и до вече ожънати масиви на по-малко от 50 метра до тях;

- Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.

- Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти;

- Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение правилата за пожарна безопасност от граждани и лица, от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж;

- При пожар веднага съобщете на тел. 112 /Единния европейски номер за спешни повиквания/, като определите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този телефон са безплатни. Припомнете си за забелязано от вас човешко присъствие в района на пожара – хора, облекло, моторни превозни средства. Ако разполагате с подръчни средства и необходимите умения за това, можете да се опитате да гасите пожара. Изчакайте пристигането на пожарникарите, които разполагат с необходимото оборудване и опит, окажете им нужното съдействие!

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе

 

 

19 юни 2019

Засилен пътен контрол стартира на територията на цялата страна

Акцията е предприета във връзка с настъпилите през последните дни тежки пътни инциденти


Специализирана операция на пътна полиция започва от днес в цялата страна. Ще бъде засилен контролът върху скоростта, неправоспособността на шофьорите, ползването на обезопасителните колани и детските обезопасителни системи, отнемането на предимство на пешеходци на пешеходни пътеки. Особено внимание ще се обръща на водачите на двуколесни превозни средства - на тяхната правоспособност, видимостта и състоянието на регистрационните табели на моторните превозни средства, използването на защитните каски.

Полицейските екипи ще бъдат локализирани по участъци от главните пътни артерии с концентрация на ПТП, както и по местата със засилен трафик.

Същевременно продължава и предприетата за летния сезон операция на пътна полиция. В рамките й ще се осъществява и засилен контрол на транзитно преминаващите през страната моторни превозни средства.

 

 

18 юни 2019

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ПЕТЪР ВАНЕВ Е НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ В ОДМВР – РУСЕСъс заповед на министъра на вътрешните работи Младен Маринов, от 17 юни 2019 година, главен инспектор Петър Ванев е назначен за началник на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР – Русе. До момента той заемаше длъжността началник група „Престъпления против собствеността“ в същия сектор и поема поста от главен инспектор Николай Кожухаров, който напусна системата на МВР.

Петър Ванев е роден през 1981 г. в гр. Русе. Средното си образование е завършил в Английската езикова гимназия „Гео Милев“ - гр. Русе, а висше в Академията на МВР - гр. София. Професионалната му кариера е започнала в сектор „Криминална полиция“ в столичното Пето РУ, след което преминава през сектор „Престъпления свързани с МПС“ в СДВР, а от 2008 година започва работа в сектор ПКП в Областната дирекция на МВР в гр. Русе.

Ванев владее английски, френски и румънски език. Преминал е редица международни курсове и специализации в Европол в областта на: кражби и трафик на МПС; противодействие на футболното хулиганство; експлоатация на Шенгенската информационна система. Завършил е обучение и е преминал стаж в Национално училище за офицери от полицията в Кан – Еклюз, Франция. Член е на Мрежата за противодействие на радикализацията /RAN/ към Европейската комисия. Има завършен езиков курс в Университета в Крайова, Румъния и участва активно в съвместните българо-румънски проекти за подобряване на сътрудничеството в сферата на сигурността. Вземал е участие в редица международни и национални форуми, свързани с теми за сигурността в Интернет и детската престъпност.

През 2009 г. при тематичните проверки за готовността на България и Румъния за влизане в Шенгенското пространство по линия полицейско сътрудничество е участвал в работните групи, подготвящи нормативните документи за правоприлагане на Шенгенското законодателство в България. Участвал е в разработването и реализирането на проекти по линия на полицейско сътрудничество, превенция на престъпността и други.

Награждаван е многократно за постигнати високи резултати в служебната си дейност, включително и колективна награда „Полицай на годината – 2007“, като служител в СДВР.

Семеен е с две деца.

 17 юни 2019

Бронз при жените и шесто място в комплексното класиране завоюва отборът на ОДМВР – Русе при първото си участие на Републиканското първенство по плуване за служители на МВР

В изпълнение на утвърдения Спортен календар на Спортната асоциация на МВР за 2019 година от 11 до 13 юни в курортния комплекс Златни пясъци – НСБ „Спортпалас“ се проведе Републиканско първенство по плуване за служители на МВР.
Състезанието включваше следните  индивидуални дисциплини: 50 и 100 метра свободен стил; 50 и 100 метра бруст; 50 метра бътерфлай; 50 метра гръб; щафетни плувания в свободен стил; съчетано плуване; и смесена щафета мъже и жени..

При първото си участие на републиканското първенство отборът на ОДМВР - Русе в състав: Петър Петров, Бисер Цирков, Атанас Караиванов, Ивана Петрова, Наталия Кабакчиева и Огнян Стефанов се класира на шесто място в комплексното класиране от общо 17 отбора.

С бронзов медал при жените се завръща Наталия Кабакчиева. Тя извоюва призовото място в плуването на 50 метра гръб.

В много атрактивен стил в мъжката щафета в съчетаното плуване, русенци за няколко секунди се разминаха с третото място и завършиха четвърти.13 юни 2019

График на мобилните екипи от ОДМВР-Русе за месец юни 2019 година ​ ​


През месец юни 2019 година мобилните екипи от ОДМВР-Русе ще осъществяват срещи и прием на граждани в населените места в областта по следния график:


  

населено място

дата

            час*

с. Лом Черковна, с. Могилино, с. Помен, с. Каран Върбовка

06.06.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Церовец, с. Кацелово, с. Сваленик, с. Червен

11.06.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Кривня, гр. Сеново, гр. Глоджево, с. Смирненски

20.06.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Писанец, с. Бъзън, с. Семерджиево, с. Ново село

25.06.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.
* Гражданите ще се уведомяват, чрез кметовете или представителите на съответната местна администрация за местата на срещите и по-конкретни часове.

Ръководството на ОДМВР – Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември 2017 година, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.

 

 

04 юни 2019

ИЗБОРНИЯТ ДЕН В РУСЕНСКО ПРОТЕЧЕ И ЗАВЪРШИ В СПОКОЙНА ОБСТАНОВКА

Информация към 20:30 часа

 

 

В Русенска област денят на изборите за членове на Европейския парламент протече и завърши в спокойна обстановка. Всички избирателни секции в региона са приключили работа без проблеми.

Към 20:30 часа, от подразделенията на Областна дирекция на МВР - Русе и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе, не са регистрирани сериозни нарушения на обществения ред, престъпления, произшествия или инциденти, които да попречат на нормалното провеждане на изборите.

ОДМВР – Русе е създала организация полицейски служители да окажат съдействие за осигуряване безопасното транспортиране на изборните книжа и материали до РИК.

От районната избирателна комисия до ЦИК в София транспортирането на изборната документация също ще бъде с полицейска охрана.

 

 

26 май 2019