МВР

ОД Русе

 

Новини

ПРАВИЛА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛОВНИЯ СЕЗОН

            

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе призовава за отговорно  отношение към природата във връзка с високия риск от горски пожари и дава следните указания за стриктно спазване на правилата за противопожарна безопасност при откриване и провеждане на ловния сезон:

Забранено е паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии на разстояние по-малко от 100 м. от тях, с изключение на регламентираните за тази цел места. Дори и на такива места ловците на трябва да си тръгват, докато огънят не е напълно изгасен.

За защита на дивеча и неговите местообитания е забранено паленето на стърнища, крайпътни ивици, площи със суха растителност и растителността във високопланинските пасища. Да не се допуска изхвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит в ловностопанските райони. При ловуването във висока, суха растителност да се внимава, същата да не бъде запалена при изстрел.

Председателят на Ловната дружина или ръководителят на лова преди всеки излет провежда инструктаж на участниците в лова за мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

При инструктажа да се обърне внимание и на това, че паленето на огън в горските територии се допуска в случаи на наличие на обозначени и обезопасени места за палене на огън – чл. 23, т. 5 от Наредбата. Забранява се устройването на места за палене на огън на разстояние, по-малко от 30 м. от газопроводи и продуктопроводи, и на разстояние по-малко от 50 м. от съоръженията към тях. Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен – чл. 27, ал. 1 и 2 от Наредбата.

При предизвикан пожар по време на лов от участници в лова, доказано по надлежния ред,  се спира ловуването в същия ловностопански район.

Обръща се особено внимание на ловците-гоначи, които използват пиротехнически изделия /пиратки/ и ловците, използващи т.нар. трасиращи патрони, за безопасното боравене с тях по време на провеждането на ловни излети.

Наказанието по чл. 93, ал. 2 от ЗЛОД за причинени пожари е глоба от 500 до 1000 лева. При нарушение на разпоредбите за защита на горските територии от пожари и наредбата за спазване на пожарна и аварийна безопасност и в случай, че деянието се определи за престъпление, отговорност за него може да се търси и по Наказателния кодекс, който предвижда до 8 години затвор за причинен пожар в гората и до 10 години затвор за инцидент, причинил щети в защитени територии.

 

При възникване на пожар незабавно да се сигнализира на тел. 112.

 

 

11 авг 2020

21 ИЗЛИЗАНИЯ СА ИМАЛИ ЕКИПИТЕ НА РДПБЗН – РУСЕ ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ. ГАСИЛИ СА ПОЖАРИ В СУХИ ТРЕВИ, ХРАСТИ И ГОРСКА РАСТИТЕЛНОСТ, В СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ И КЪЩА, ОКАЗВАЛИ СА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ПОСТРАДАЛИ

Повече от денонощие екипи на русенската дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се бориха с пожар в широколистна гора в землището на с. Бъзън21 излизания са имали екипите на РДПБЗН – Русе през изминалите почивни дни.
Пожари в сухи треви и храсти, без пострадали и нанесени щети, огнеборците са потушили: на 8 август - на площ от 30 кв.м на ул. Отец Паисий в Русе; на площ от 1000 кв.м. в землището на с. Батин; около 200 кв.м на ул.Табия в Русе; на 5000 кв.м в с. Николово, където запалването е тръгнало от дворни места. Благодарение на намесата на огнеборците са били спасени  соларен парк, в съседно дворно място и горски пояс от широколистна и борова гора, като при пристигане на екипите огъня почти се е бил прехвърлил в гората. Около 2000 кв.м. в с. Помен; на 9 август – няколко излизания на екипи за такива пожари в землището на с. Бъзовец, до гробищен парк и в торф на борова гора; както и в с. Чилнов;  на адрес в гр. Русе, в местността „Буйна Яна“, където се е било запалило изсъхнало дърво; в село Батишница, в близост до път; както и на ул. Милкова ливада в Русе.
В събота огнеборците са участвали и в гасенето на запалено стърнище в с. Николово. Действията са продължили от 16:42 до 18:30 часа, като по данни на очевидец огънят е бил предизвикан от паднала гръмотевица. Пожарът се е разпрострял на площ от около 5000 кв.м.
На 8 август екипи на пожарната са оказвали два пъти и техническа помощ.  От 10:58 до 13:05 часа, един екип от Сектор СОД е бил пратен в с.Нисово да окаже съдействие на ЦСМП за извеждането на пострадал от трудно достъпна местност. След успешното извеждане, мъжът е бил предаден на медицинския екип. По-късно следобед, от 16:10 до 18:00 часа, служители от РСПБЗН – Ветово са пратени да изрежат и премахнат паднало дърво на пътното платно между разклона на с. Писанец и с.Сваленик.
Вечерта в събота, в 19:15 часа екип на пожарната служба в гр. Сливо поле е реагирал на сигнал за пожар в стопанска постройка в с. Ряхово. Гасителните действия са продължили до 20:45 часа, като при инцидента не е имало пострадали хора, но огънят е нанесъл материални щети.
Вчера сутринта за времето от 06:16 до 07:50 часа трима служители от  РСПБЗН-Бяла с един автомобил са пратени по сигнал за запалена къща на адрес в с. Бистренци. Там е установено, че вероятно паднала мълния е предизвикала инцидента. Пострадали хора няма.

Повече от денонощие екипи на русенската дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се бориха с пожар в широколистна гора в землището на с. Бъзън.  На 8 август в 19:55 часа екипи от РСПБЗН – Ветово, Първа и Втора РСПБЗН – Русе и Сектор СОД са пратени на мястото на произшествието. Пожарът е възникнал в гора, изцяло от салкъмови дървета, които представляват израстъци от предишно изсечени по-големи дървета. Той е тръгнал най-вероятно от вътрешността на гората на около 100-150 м от края й, като за разрастването на огнената стихия са способствали силният и променящ  посоката си вятър, високите температури и пресечения терен. Навлизането в горската местност и осъществяването на гасителни линии и гасителни действия е било изключително затруднено, подари високата тревна растителност, бодили,  храсти и стари дънери. На мястото на пожара са пристигнали гасачески групи с над 20 човека, които обаче не са имали необходимото оборудване и само някои от тях са успели да се включат пълноценно в помощ на служителите. Представители на Агенцията по горите също са били на местопроизшествието. Осигурена е била фадрома, която да направи просека в гората, но не е успяла, заради трудния терен. Пожарът първоначално е бил локализиран по фронт и ликвидиран, с помощта на моторен вентилатор и пръскачки до 02:25 часа в нощта срещу неделя. След това служители и техника от Първа РСПБЗН-Русе и от РСПБЗН – Ветово са били оставени за дежурство до сутринта, като огнеборците са доизгасяли локални огнища в акациевата гора. Предотвратили са разгарянето на пожара и към намиращ се в близост пчелин. В сутрешните часове, заради продължаващия вятър и затоплянето на атмосферните условия, локални огнища на пожара са се активирали, което е наложило изпращането на почти всички дежурни екипи на регионалната дирекция. Борбата с огнената стихия е продължила почти през целия ден. В действията на пожарникарите са се включили допълнително привлечени сили и средства, както за ликвидиране на произшествието, така и за осигуряване на оперативна готовност на територията на град Русе. В помощ са изпратени и доброволци от Община – Русе. Създадена е организация и на мястото на произшествието са привлечени гасечески групи от ветовския регион, екипи от ИАГ и механизирана техника – булдозер, собственост на частна фирма, който е направил просеки за подпомагане на действията на пожарникарите спасителите и доброволците.
От общата площ на горския масив /около 1300 дка/ пожарът е засегнал площ от около 600 дка от акациевата гора, която е собственост на държавния горски фонд. Предстои обобщаване на цялостната информацията за степента на нанесените щети и върху биоразнообразието в зоната.

Днес е организирана охрана с екипи от доброволци, представители на ИАГ и на РДПБЗН-Русе, които да следят да не се възобновят нови огнища на мястото на произшествието.

Във връзка със зачестилите пожари в сухи треви, нискостеблена растителност, горски и селскостопански масиви, както в региона, така и на територията на цялата страна, от пожарната напомнят на гражданите, че трябва да са изключително бдителни и да спазват противопожарните правила, с цел недопускане възникването, развитието и разпространението на пожари:

 • Да се спазват дадените указания, обозначения, табели и определените места, обособени за отдих и почивка, за недопускане на палене на огън и други пожароопасни дейности;
 • Във връзка с открития през миналата седмица ловен сезон, се напомня на председателите на ловни дружинки, стриктно да се спазват противопожарните мерки, за извършването на инструктажи преди излетите, както и за придвижването на високопроходимата им техника през пожароопасни участъци, зони и сектори. При възникване на произшествия - организиране на своевременна, бърза и най-пряка комуникация с органите на пожарната.
 • Същото важи и за земеделските производители, стопани и ползватели, които имат определени задължения по осигуряване на пожарната безопасност по време на цялостната им дейност. 


Снимки:
 пожара в широколистна гора в землището на с. Бъзън

 

10 авг 2020

50 КИЛОГРАМА НЕЛЕГАЛЕН ТЮТЮН ИЗЗЕХА СЛУЖИТЕЛИ НА ОДМВР – РУСЕ ПРИ ПОРЕДНАТА АКЦИЯ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА АКЦИЗНИ СТОКИ БЕЗ БАНДЕРОЛ

 

 

 

Служители от ОДМВР – Русе проведоха поредната успешна акция по противодействие на незаконното съхранение и разпространение на акцизни стоки. Действията на полицаите от сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в русенската областна дирекция са реализирани на 7 август, в рамките на спецоперация, целяща ограничаване на нелегалното разпространение на стоки без платен налог.
В хода на работата им на бул. "Христо Ботев", при влизане в град Русе, е установен и спрян автомобил „Дачия Логан“ с русенска регистрация. При последвалата проверка става ясно, че колата управлява мъж на 38 години от Русе, който е пренасял в превозното средство тютюн без платен акциз. Откритото количество ситно нарязан тютюн е било поставено в 5 чувала от зебло с обща маса около 50 килограма. Случаят е документиран от разследващите, като е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 234 от НК. Работата по разследването продължава под надзора на прокуратурата.

 

 

10 авг 2020

График на мобилните екипи от ОДМВР-Русе за месец август 2020 година ​ ​


Мобилните екипи от ОДМВР-Русе възобновяват срещите и приема на граждани в населените места в областта, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
През месец август 2020 година е предвиден следният график:

   населено мястодатачас*


с. Кошов

с. Червен
с. Нисово12.08.2020 г.09:00 - 12:00 ч.


с. Бъзън
с. Ястребово
с. Семерджиево

 

19.08.2020 г.


09:00 - 12:00 ч.

 
* Гражданите ще се уведомяват, чрез кметовете или представителите на съответната местна администрация за местата на срещите и по-конкретни часове.


Ръководството на ОДМВР – Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември 2017 година, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.

 

 

06 авг 2020

ОБЩО 8 660 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НОВИ ДОКУМЕНТИ – ЛИЧНИ КАРТИ, ПАСПОРТИ И ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ СА ПРИЕТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ПРЕЗ ЮЛИ В ЗВЕНАТА „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ И СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ ОДМВР - РУСЕ

20 088 граждани в русенско трябва да подменят личните си карти до края на годината. Напомняме, че може да се подават заявления за подмяна на документите и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение

 

До края на 2020 година в звената на сектор  „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Русе предстои да бъдат подменени документите за самоличност с изтичаща валидност на гражданите с постоянен адрес на територията на ОДМВР - Русе, както следва:

 • Лични карти – 20 088;
 • Паспорти – 10 074;
 • Свидетелства за управление на МПС – 16 066

 

Изтичаща валидност на ЛК, паспорти и СУМПС по месеци за 2020 г. и 2021 г. ОДМВР-Русе

 

 

 

 

Период

Лични карти

Паспорти

СУМПС

 

 

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

 

 

Януари

46

3 224

278

1 022

160

2 344

 

 

Февруари

47

2 230

326

945

113

1 443

 

 

Март

91

2 323

527

1 099

222

1 566

 

 

Април

230

1 589

583

934

363

1 145

 

 

Май

392

1 797

572

924

579

1 104

 

 

Юни

695

1 923

916

1 412

892

1 223

 

 

Юли

1 472

2 589

1 240

1 561

1 638

1 387

 

 

Август

2 533

2 576

1 687

1 984

1 927

1 457

 

 

Септември

3 321

3 267

1 230

1 193

2 319

1 934

 

 

Октомври

4 074

3 046

940

828

2 835

1 784

 

 

Ноември

3 258

2 907

783

835

2 457

1 699

 

 

Декември

3 929

3 799

992

691

2 561

1 622

 

 

Общо:

20 088

31 270

10 074

13 428

16 066

18 708

 

 

Общо за 2010-2019 г.:

1 440

18 540

6 612

 

 

 

 

Забележка: Данните са актуални към 31.07.2020 г.

 

Най-голям брой изтичащи лични карти, видно от справките на сектор „БДС“ /таблица горе/, има през месеците от август до декември. Големият наплив се очаква в края на годината, когато ще изтече и 6-месечното удължаване на валидността на документите, което бе прието, заради извънредното положение.

Припомняме, че с Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца.
Трябва да се има предвид, че в посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи заправоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

При стриктно спазване на противоепидемичните изисквания и създадена организация за по-ефективно обслужване, звената на ОДМВР - Русе функционират в пълния си капацитет и гражданите могат да подават заявления за издаване на нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Предоставяме информация за натовареността на сектор БДС и сектор Пътна полиция при ОДМВР – Русе през месец юли.

ПРИЕТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВИ ДОКУМЕНТИ В ЗВЕНАТА НА ОДМВР - РУСЕ ПРЕЗ М.ЮЛИ

 

лична карта

паспорт

СУМПС

ОДМВР

2875

1043

0

РУ-Бяла

365

90

220

РУ-Ветово

405

205

84

РУ-Две могили

404

142

190

РУ-Сливо поле

343

142

159

сектор ПП

0

0

1993

ОБЩО

4392

1622

2646


Предвид очаквания голям брой граждани, които ще се наредят на гишетата през тази и следващата година, както вече Ви информирахме, се въведоха някои промени, които да улеснят хората и да облекчат натоварването в звената на сектор „БДС“ при ОДМВР – Русе.

Напомняме:

 • РАБОТНОТО ВРЕМЕ на сектор БДС в сградата на ОДМВР-Русе, както и в звената в районните управления, в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово, а също и на гишетата /СУМПС/ в сектор „Пътна полиция“ е БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В ЧАСОВЕТЕ ОТ 08:30 ДО 17:30 ЧАСА.

Възможна е временна промяна в работното време на звената „БДС“ в районните управления в областта /в градовете Бяла, Ветово, Сливо поле, Две могили/. Промяната ще се налага при ползването на полагаемите отпуски от служителите. В тези периоди, тъй като обслужването ще се извършва само от един служител, ще се работи с прекъсване от един час - обедна почивка.

Гражданите могат да се информират дали има промяна на работното време в съответното звено в РУ  (на място или по телефон в конкретното районното управление) или на информация в сектор БДС в ОДМВР – Русе на тел. (082) 882 262 .

Промяната не важи за обслужването в сектор БДС в сградата на ОДМВР – Русе, където цикълът за обслужване на граждани се поддържа без прекъсване на работното време. 

 • Напомняме, че  можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение.
 • Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР - Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ-Ветово. Тази възможност бе въведена с цел облекчаване на натоварването и по-голямо удобство за гражданите, които могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.
 • Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Русе. В този случай не се представя Акт за раждане.
 • При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.
 • С цел ограничаване разпространението на заболяването COVID 19 в подразделенията на ОДМВР - Русе са въведени следните противоепидемични мерки: в помещенията, където се извършва административно обслужване на граждани в сектори „Български документи за самоличност”, сектор „Миграция” и сектор „Пътна полиция”, се въвежда режим, при който на гишетата не се допуска струпване на повече хора. Административното обслужване се осъществява при ограничаване на прекия достъп и спазване на разстояние, както между гражданите, така и между обслужващи и обслужвани лица.
  При извършване дезинфекция на помещенията временно се ограничава обслужването на граждани.

 

*** Друга полезна информация:

***  По-подробна информация, касаеща издаването на документи и административното обслужване на гражданите, можете да потърсите в портала на МВР – в сайта на Дирекция "Български документи за самоличност"

 

 

 

05 авг 2020

СЪОБЩЕНИЕ - Работно време на звената БДС в районните управления

 

Възможна е временна промяна в работното време на звената „Български документи за самоличност“ в районните управления в областта /в градовете Бяла, Ветово, Сливо поле, Две могили/. Промяната ще се налага при ползването на полагаемите отпуски от служителите. В тези периоди, тъй като обслужването ще се извършва само от един служител, ще се работи с прекъсване от един час - обедна почивка.

Гражданите могат да се информират дали има промяна на работното време в съответното звено в РУ  (на място или по телефон в конкретното районното управление) или на информация в сектор БДС в ОДМВР – Русе на тел. (082) 882 262 .

Промяната не важи за обслужването в сектор БДС в сградата на ОДМВР – Русе, където цикълът за обслужване на граждани се поддържа без прекъсване на работното време. 

 

 

03 авг 2020