МВР

ОД Русе

 

Районно управление - Бяла

Район на действие:
РУ-Бяла обслужва територията на общините Бяла, Борово и Ценово, състояща се от населени места с прилежащите им землища - гр.Бяла, с.Полско Косово, с.Босилковци, с.Пейчиново, с.Ботров, с.Стърмен, с.Бистренци, с.Дряновец, с.Копривец, с.Пет кладенци, с.Лом Черковна, гр.Борово, с.Волово, с.Брестовица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Горно Абланово, с.Батин, с.Ценово, с.Долна Студена, с.Белцов, с.Беляново, с.Джулюница, с.Новград, с.Кривина, с.Караманово и с.Пиперково.