МВР

ОД Русе

 

Районно управление - Бяла

Район на действие:
РУ-Бяла обслужва територията на общините Бяла, Борово и Ценово, състояща се от населени места с прилежащите им землища - гр.Бяла, с.Полско Косово, с.Босилковци, с.Пейчиново, с.Ботров, с.Стърмен, с.Бистренци, с.Дряновец, с.Копривец, с.Пет кладенци, с.Лом Черковна, гр.Борово, с.Волово, с.Брестовица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Горно Абланово, с.Батин, с.Ценово, с.Долна Студена, с.Белцов, с.Беляново, с.Джулюница, с.Новград, с.Кривина, с.Караманово и с.Пиперково.


Адрес и телефон:
РУ – Бяла, гр.Бяла, площад “Екзарх Йосиф І” № 5, тел. 0817/72001, 0817/72002


Началник на РУ - Бяла: Асен Желязков
Приемен ден:
вторник от 15.00 - 17.00 ч. 


Началник група “Криминална полиция”
Приемен ден: понеделник от 14.00 - 16.00 ч. и петък от 10.00 - 12.00 ч.


Началник група “Охранителна полиция”
Приемен ден: понеделник от 10.00 - 12.00 ч. и сряда от 14.00 - 16.00 ч.


Мл. полицейски инспектор “Контрол на общоопасните средства” Светлозар Рашков
Приемна: гр.Бяла в РУ-Бяла
   понеделник и четвъртък: 09.00 - 11.45 ч. и 13.30 - 17.00 ч.

 

 

Прием от полицейски инспектори – “Териториална полиция”:

 

 

ОБЩИНА БЯЛА:


Полицейски инспектор Николай Кирилов
Обслужван район: гр.Бяла
Приемна: гр.Бяла в РУ-Бяла
   четвъртък: 10.00 - 12.00 ч. - за район “Запад” 

 

Полицейски инспектор Ивайло Николов

Обслужван район: гр.Бяла
Приемна: гр.Бяла в РУ-Бяла
   понеделник: 10.00 - 12.00 ч. - за район “Изток” 


Мл. полицейски инспектор Румен Арабаджиев
Обслужван район:
с.Полско Косово
Приемна: с.Полско Косово в сградата на кметството
   понеделник: 10.00 ч. - 12.00 ч.

   четвъртък: 14.00- 16.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Стефан Стефанов
Обслужван район: с.Босилковци
Приемна: с.Босилковци в сградата на кметството
   вторник: 10.00 - 12.00 ч.
   петък: 16.00 - 17.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Стефан Стефанов
Обслужван район:
с.Пейчиново
Приемна: с.Пейчиново в сградата на кметството
   понеделник: 16.00- 17.00 ч.
   сряда: 10.00 - 12.00 ч.


Полицейски инспектор Цветелин Цветков
Обслужван район: с.Ботров
Приемна: с.Ботров в сградата на кметството
   вторник: 10.00 - 12.00 ч.


Полицейски инспектор Цветелин Цветков
Обслужван район: с.Стърмен
Приемна: с.Стърмен в сградата на кметството
   вторник: 13.00 - 15.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Мирослав Драгнев
Обслужван район: с.Бистренци
Приемна: с.Бистренци в сградата на кметството
   сряда: 09.00 - 11.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Йордан Кюркчиев
Обслужван район: с.Дряновец
Приемна: с.Дряновец в сградата на кметството
   сряда: 14.00 - 16.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Йордан Кюркчиев
Обслужван район: с.Копривец
Приемна: с.Копривец в сградата на кметството
   петък: 09.00 - 11.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Мирослав Драгнев
Обслужван район:
с.Пет кладенци
Приемна: с.Пет кладенци в сградата на кметството
   понеделник: 09.00 - 11.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Йордан Кюркчиев
Обслужван район: с.Лом Черковна
Приемна: с.Лом Черковна в сградата на кметството
   понеделник: 09.00 - 11.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Цветелин Цветков
Обслужван район: кв.“Гара Бяла”
Приемна: кв.“Гара Бяла” сградата на детската градина, ул. “Г.С. Раковски” № 8
   петък: 10.00 - 12.00 ч.ОБЩИНА БОРОВО:
 

Полицейски инспектор Здравко Дамянов
Обслужван район:
с. Обретеник
Приемна: с. Обретеник в сградата на кметството
   сряда: 09.00 - 11.00 ч.

 

Полицейски инспектор Здравко Дамянов
Обслужван район:
с. Екзарх Йосиф
Приемна: с. Екзарх Йосиф  в сградата на кметството
   понеделник: 09.00 - 11.00 ч.

 

Мл. полицейски инспектор Трифон Атанасов
Обслужван район:
гр.Борово
Приемна: гр.Борово в приемната на ПИ и Мл.ПИ
   сряда: 09.00 - 11.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Трифон Атанасов
Обслужван район: с.Волово
Приемна: с.Волово в сградата на кметството
   понеделник: 09.00 - 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Трифон Атанасов
Обслужван район: с.Брестовица
Приемна: с.Брестовица в сградата на кметството
   вторник: 09.00 - 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Цветелин Малчев
Обслужван район: с.Горно Абланово
Приемна: с.Горно Абланово в сградата на кметството
   вторник: 09.00 - 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Цветелин Малчев
Обслужван район:
с.Батин
Приемна: с.Батин в сградата на кметството
   петък: 09.00 - 12.00 ч.

 

ОБЩИНА ЦЕНОВО:


Полицейски инспектор Владимир Иванов
Обслужван район: с.Ценово
Приемна: с.Ценово в сградата на общината, ул.“В. Левски” № 23
   вторник: 10.00 - 12.00 ч.

   сряда: 15.00 – 17.00ч.


Мл. полицейски инспектор Цветомир Цветанов
Обслужван район: с.Долна Студена
Приемна: с.Долна Студена в сградата на кметството
   понеделник: 15.00 - 17.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Росен Аврамов
Обслужван район: с.Белцов
Приемна: с.Белцов в сградата на кметството
   петък: 10.00 - 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Росен Аврамов
Обслужван район: с.Беляново
Приемна: с.Беляново в сградата на кметството
   сряда: 10.00 - 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Красимир Цанков
Обслужван район: с.Джулюница
Приемна: с.Джулюница в сградата на кметството
   вторник: 10.00 - 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Милен Цветанов
Обслужван район: с.Новград
Приемна: с.Новград в сградата на кметството
   вторник: 10.00 - 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Красимир Цанков
Обслужван район: с.Кривина
Приемна: с.Кривина в сградата на кметството
   понеделник: 10.00 - 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Милен Цветанов
Обслужван район: с.Караманово
Приемна: с.Караманово в сградата на ППК “Старт 93, ул.“Асен Илиев” № 46
   понеделник: 10.00 - 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Цветомир Цветанов
Обслужван район: с.Пиперково
Приемна: с.Пиперково в сградата на кметството
   сряда: 10.00 - 12.00 ч.

 

Мл. полицейски инспектор Бранимир Блажинов
Обслужван район: с.Ценово
Приемна: с.Ценово в сградата на общината, ул.“В. Левски” № 23
   понеделник: 10.00 - 12.00 ч.

   четвъртък: 15.00 – 17.00ч.