МВР

ОД Русе

 

Областна дирекция на МВР - Русе

 

Адрес: гр. Русе, бул.”Скобелев” № 49, п.к. 7000
e-mail: [email protected]

За денонощно информационно обслужване на граждани:
телефон:
082/ 882 91

 

Приемен ден на директор ОДМВР Русе - всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа

Зам.-директор ОДМВР Русе - Павлин Коджахристов - тел.:082/882 230

Приемен ден на зам. директор ОДМВР - всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа

Сектор "Противодействие на икономическата престъпност"
Началник:
 Александър Ковачев - тел.: 082/ 882 321

Сектор "Противодействие на криминалната престъпност"
Началник:
Петър Ванев - тел.: 082/ 882 516

Сектор "Базова научно-техническа лаборатория"
Началник:
Светлана Атанасова - тел.: 082/ 882 324

Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"
Началник на отдел "ОП" и сектор "ООРТП": Божидар Петков - тел.: 082/ 882 542

Сектор "Пътна полиция"
Началник:
Михаил Манов - тел.: 082/ 882 808

Сектор "БДС"
Началник:
Анета Бежанова - тел.: 082/ 882 355

Сектор "Управление на собствеността и социални дейности"
Началник:
Александър Атанасов - тел.: 082/ 882 455

Сектор "Координация и административно обслужване"
Началник:
 тел.: 082/ 882 248

"Финансово осигуряване"
Главен счетоводител: Атанаска Михайлова - тел.:
082/ 882 480

"Правно обслужване"
Главен юрисконсулт: Гергана Димитрова - тел.: 082/ 882 470

"Човешки ресурси"
Началник: Йордан Стоилов - тел.:
082/ 882 444

Медицинска служба
Д-р Венцислав Цветков, Емилия Йорданова - тел.:
082/ 882 396

Сектор "Комуникационни и информационни системи"
Началник:
Красимир Калчев - тел.: 082/ 882 249