МВР

ОД Русе

 

Звена в ОДМВР-Русе, в които се приемат устни запитвания и писмени заявления, в това число и по електронен път по ЗДОИ, тяхното работно време и телефони за контакт:

ОДМВР – Русе, гр. Русе, бул. “Скобелев” №49, явно деловодство, сл. тел. 882-419, работно време от 08:30 до 17:30 часа, e-mail: [email protected] ;

Първо РУ  – Русе, гр. Русе, ул. “Давид” №2, явно деловодство, сл. тел. 882-149, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

Второ РУ  – Русе, гр. Русе, ул. “Рига” №3, явно деловодство, сл. тел. 882-870, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

РУ  – Бяла, гр. Бяла, пл. “Екзарх Йосиф І” №5, явно деловодство, сл. тел. 882-487, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

РУ – Две могили, гр. Две могили, ул. “Христо Ботев” №2, явно деловодство, сл. тел. 882-488, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

РУ – Ветово, гр. Ветово, ул. “Трети март” №68, явно деловодство, сл. тел. 882-593, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

РУ – Сливо поле, гр. Сливо поле, ул. “Панайот Волов” №2, явно деловодство, сл. тел. 882-553, работно време от 08:30 до 17:30 часа.