МВР

ОД Русе

 

Първо районно управление - Русе

Район на действие:

 

Първо РУ - Русе обслужва централната част от територията на гр. Русе, като обхваща и кв. ”Дружба-1, 2 и 3”, кв. ”Долапите”, кв. ”Средна кула”, с. Басарбово и прилежащите им вилни зони. Границите на обслужваната територия се ограничават на север от река Дунав, където преминава държавната граница на Р България с Р Румъния, по ул. ”Независимост, ул. ”Воден”, ул. ”Солун”, на юг по продължение на ж.п.линията, следвайки бул. ”Христо Ботев” и главен път Е 70 Русе – Варна до изхода на града, и на запад по главен път Е 85 Русе – София до 10 км, извън територията на гр. Русе.

 

Адрес и телефон:

Първо РУ - Русе, гр. Русе, ул. “Давид” № 2, тел. 082-882 433

 

Дежурен в РУ: 082-834 635 (денонощно)

 

Началник на Първо РУ – Русе: главен инспектор Пламен Първанов, телефон: 082-882 111

Приемен ден: сряда 14:00 – 16:00 часа 

 

Началник сектор “Криминална полиция”: главен инспектор Петър Петров телефон: 082-882 110

Приемен ден: четвъртък 14:00 – 16:00 часа

 

Началник сектор “Охранителна полиция”: главен инспектор Явор Иванов, телефон: 082-882 113

Приемен ден: вторник 14:00 – 16:00 часа

 

Мл. полицейски инспектори “Контрол на общоопасните средства” Антон Иванов и Емил Ангелов

Приемна: в Първо РУ - Русе , телефон: 082-882 121

вторник и четвъртък: 09:00 – 12:00 ч. и 14:00 – 17:00 ч.

 

Прием от полицейски инспектори – “Териториална полиция”:

 

Мл. полицейски инспектор Дончо Тодоров

Обслужван район: граничещ с ул. ”Александровска, бул. ”Съединение”, ул. ”Св.Наум”, бул. ”Цар Освободител”, пл. ”Свобода”.

Приемна: Първо РУ - Русе, тел.082-882 134

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Емил Българинов

Обслужван район: граничещ с ул. ”Александровска”, ул. ”Райко Даскалов”, бул. ”Придунавски” и ул. ”Независимост”.

Приемна: на ул.”Александровска” № 93, тел. 082-882 142, 082-825 640

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Златко Златев

Обслужван район: граничещ с ул. ”Александровска”, ул. ”Райко Даскалов”, бул. ”Придунавски”, ул. ”Пристанищна”

Приемна: Първо РУ - Русе, тел. 082-882 135

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Наталия Кабакчиева

Обслужван район: граничещ с ул. ”Борисова”, ул. ”Николай Здравков”, ул. ”Ген.Радецки”, ул. ”Пристанищна”, пл. ”Дунав”, ул. ”Александровска”

Приемна: Първо РУ - Русе, тел.082/ 882 133

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

Полицейски инспектор Иван Бешев и Мл. полицейски инспектор Акиф Мадан

Обслужван район: граничещ с бул. ”Съединение”, ул. ”Свети Наум”, ул. ”Солун”, ж.п.линия, бул. ”Христо Ботев, бул. ”Цар Освободител”

Приемна: ЦОП, бул.”Цар Освободител” № 113а, тел. 082-882 138, 082-825 426

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Станислав Грозев

Обслужван район: граничещ с бул. ”Цар Освободител”, ул. ”Панайот Хитов”, ул. ”Борисова”, пл. ”Свобода”

Приемна: Първо РУ - Русе, тел. 082-882 143

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

Полицейски инспектор Ивайло Игнатов и мл. полицейски инспектор Красимир Костов

Обслужван район: граничещ с бул. ”Христо Ботев, бул. ”България”, ул. ”Борисова”, ул. ”Панайот Хитов”

Приемна: ул.”Борисова” № 91, бл. ”Димчо Дебелянов”, тел. 082-882 136

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Цветелина Софронова

Обслужван район: граничещ ул. ”Борисова”, бул. ”България”, ул. ”Стефан Стамболов”, ул. ”Сент Уан”, ул. ”Николаевска”, ул. ”Николай Здравков”

Приемна: Първо РУ - Русе, тел. 082-882 145

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

Полицейски инспектор Тихомир Ганев

Обслужван район: граничещ с ул. ”Николаевска”, ул. ”Сент Уан”, ул. ”Стефан Стамболов”, бул. ”България”, ул. ”Ген. Радецки”, главен път Е 85 Русе – София до 9 км, извън територията на гр. Русе и прилежащите вилни зони (м. Капаклийка, м. Барбуков трап, м. Люляците)

Приемна: Първо РУ - Русе, тел.082-882 146

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

Полицейски инспектор Мирослав Маринов

Обслужван район: граничещ с бул. ”България”, бул. ”Христо Ботев”, ул. ”Васил Левски”, бул. ”Гоце Делчев” (кв.”Дружба” 1)

Приемна: Първо РУ - Русе, тел.082-882 147

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Минко Кьосев и мл. полицейски инспектор Александър Йорданов

Обслужван район: граничещ с бул. ”Васил Левски”, бул. ”Гоце Делчев”, бул. ”Христо Ботев” по главен път Е 70 Русе – Варна до изхода на града и прилежащите вилни зони (кв.”Дружба” 3, местност Нови халваджи)

Приемна: кв. ”Дружба” 3, бл.4, вх.1, ет.1, тел.082-882 153, 082-861 499

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

Полицейски инспектор Денислав Недев и мл. полицейски инспектор Борислав Иванов

Обслужван район: обхващащ бул. ”България”, бул. ”Гоце Делчев” и прилежащите им вилни зони (кв.”Дружба” №2, ТВ кула, м. Буйна Яна, м. Папаз дере, м. Камусчията)

Приемна: ул.”Йосиф Цанков” № 45, тел.082-882 148

понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

 

Участък – Средна кула” в гр. Русе, ул. Йордан Йовков №12, п.к.7008

 

 

Началник Участък “Средна кула”: главен инспектор Михаил Манов, телефон 082-882 109, 082-800 646

Приемен ден: вторник 10:00 – 12:00 часа

четвъртък 13:00 – 15:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Тихомир Рахнев

Обслужван район: кв. ”Долапите” и прилежащите вилни зони (м. Марчова нива, м. Стрелбище, м. Шейтаница, м. Моисеев баир, м. Извор дере)

Приемна: кметството в кв. ”Долапите”, тел.082-882 144, 082/ 800 640

понеделник: 10:00 – 12:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

четвъртък: 15:00 – 17:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Деян Христов

Обслужван район: кв. ”Средна кула” и прилежащите вилни зони (м. Моргуля, м. Трите гълъба, м. Айдънка, м. Мерата 1 и 2, м. Буйна Яна, м. Пчелина, м. Орехова градина, м. Арнауд дере)

Приемна: кметството в кв.”Средна кула”, тел.082-882 144, 082-800 646

понеделник: 10:00 – 12:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

четвъртък: 15:00 – 17:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Йордан Тодоров

Обслужван район: с. Басарбово и прилежащите вилни зони (м. Караач, м. Новите места, м. Над канала, м. Рибарниците, м. Саджака, м. Над манастира)

Приемна: в кметството на с.Басарбово, тел.082-882 144, 082-800 446

понеделник: 10:00 – 12:00 часа

сряда: 10:00 – 12:00 часа

четвъртък: 15:00 – 17:00 часа