МВР

ОД Русе

 

Първо районно управление - Русе

 

Район на действие:

Първо РУ - Русе обслужва централната част от територията на гр. Русе, като обхваща и кв. ”Дружба-1, 2 и 3”, кв. ”Долапите”, кв. ”Средна кула”, с. Басарбово и прилежащите им вилни зони. Границите на обслужваната територия се ограничават на север от река Дунав, където преминава държавната граница на Р България с Р Румъния, по ул. ”Независимост, ул. ”Воден”, ул. ”Солун”, на юг по продължение на ж.п.линията, следвайки бул. ”Христо Ботев” и главен път Е 70 Русе – Варна до изхода на града, и на запад по главен път Е 85 Русе – София до 10 км, извън територията на гр. Русе.

 

Адрес и телефон: Първо РУ - Русе, гр. Русе, ул. “Давид” № 2, тел. 082-882 433
Дежурен в РУ: 082-834 635 (денонощно)

 

Началник на Първо РУ – Русе: главен инспектор Пламен Първанов, телефон: 082-882-111
Приемен ден: сряда 14:00 – 16:00 часа

 

Началник сектор “Криминална полиция”: главен инспектор Петър Петров телефон: 082-882-110
Приемен ден: четвъртък 14:00 – 16:00 часа

 

Началник сектор “Охранителна полиция”: главен инспектор Явор Иванов, телефон: 082-882-113
Приемен ден: вторник 14:00 – 16:00 часа

 

Мл. полицейски инспектори “Контрол на общоопасните средства”: Антон Иванов и Емил Ангелов

Приемна: в Първо РУ - Русе , телефон: 082-882 121
     вторник и четвъртък: 09:00 – 12:00 ч. и 14:00 – 17:00 ч.

 

 

ПЪРВИ РАЙОН - включващ 11-ти, 19-ти, 20-ти и 24-ти микрорайони с граници: ул. "Независимост", ул.”Воден”, ул. "Св.Наум", бул. "Съединение", бул. "Цар Освободител", ул. "Паренсов", ул. "Св. Горазд", пл. "Св. Троица", пл. “Свобода”, ул.Райко Даскалов” и бул.”Булевард Придунавски”.

Районът се обслужва от ПИ Цветелина Софронова, мл.ПИ Дончо Тодоров и мл.ПИ Никола Захариев

Приемна: на ул.”Александровска” № 93, тел. 082-882 142, 082-825 640
     понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа
     сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

ВТОРИ РАЙОН - включващ 6-ти , 21-ви, 7-ми и 15-ти микрорайони с граници: ул."Райко Даскалов", пл.”Свобода”, ул."Борисова", ул. "Николай Здравков ", ул. "Ген. Радецки", ул.”Пристанищна” и бул.”Булевард Придунавски”.

 

Районът се обслужва от ПИ Денислав Недев, мл.ПИ Наталия Кабакчиева и мл.ПИ Златко Златев

Приемна: Първо РУ - Русе, тел. 082-882 133
     понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа
     сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

ТРЕТИ РАЙОН - включващ 4-ти, 17-ти, 22-ри и 25-ти микрорайони с граници: пл.”Свобода”, ул. "Борисова", ул.”Панайот Хитов”, бул. "Цар Освободител", бул.”Хр.Ботев”, бул.”Родина”, ул.”Солун”, ул.”Св.Наум”, бул.”Съеди-нение”, бул."Цар Освободител", ул."Ген.Паренсов", ул."Св.Горазд" и пл.”Св. Троица”.

Районът се обслужва от ПИ Иван Бешев, мл.ПИ Станислав Грозев и мл.ПИ Акиф Мадан, тел.082-882-143
Приемна: ЦОП, бул.”Цар Освободител” № 113а, тел. 082-882 138, 082-825 426
     понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа
     сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН - включващ 5-ти, 18-ти, 27-ми, 40-ти, 45-ти и 54-ти микрорайони с граници: ул. "Николай Здравков", ул. "Борисова", ул.”Панайот Хитов”, бул. "Цар Освободител", бул. "Христо Ботев", бул. "България", ул. "Стефан Стамболов", ул. "Сент Уан" и ул. "Николаевска".

 

Районът се обслужва от ПИ Ивайло Игнатов, мл.ПИ Красимир Костов и мл.ПИ Мирослав Пеев
Приемна: ул.”Борисова” № 91, бл. ”Димчо Дебелянов”, тел. 082-882 136
     понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа
     сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

ПЕТИ РАЙОН - включващ 32-ри, 52-ри, 53-ти, 56-ти, 57-ми и 58-ми микрорайони с граници: бул. "България", бул. "Христо Ботев", ул.”Русофили” и бул. "Гоце Делчев".

 

Районът се обслужва от ПИ Мирослав Маринов, мл.ПИ Минко Кьосев и мл.ПИ Павел Пенчев
Приемна: кв. ”Дружба” 3, бл.4, вх.1, ет.1, тел.082-882 153, 082-861 499
     понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа
     сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

ШЕСТИ РАЙОН- включващ 1-ви , 2-ри, 3-ти, 16-ти и 34-ти микрорайони с граници: От Петролна база по брега на р.Дунав, ул.”Пристанищна”, ул.”Ген. Радецки”, ул.”Николаевска”, ул.”Сент Уан”, ул. "Стефан Стамболов", бул. "България", бул. "Г. Делчев", местност “Буйна Яна”, ул.”Св.Св. Дим. Басарбовски” Главен път І-5 /Е 85/ до 11-ти км.

 

Районът се обслужва от ПИ Тихомир Ганев, мл.ПИ Борислав Иванов и мл.ПИ Борил Тодоров
Приемна: ул.”Йосиф Цанков” № 45, тел.082-882 148
     понеделник и четвъртък: 16:00 – 18:00 часа
     сряда: 10:00 – 12:00 часа

 

 

Участък – “Средна кула” в гр. Русе, ул. Йордан Йовков №12, п.к.7008

Началник Участък “Средна кула”: старши инспектор Явор Георгиев, телефон 082-882-109, 082-800-646
Приемен ден: вторник 10:00 – 12:00 часа и четвъртък 13:00 – 15:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Тихомир Рахнев
Обслужван район: кв. ”Долапите” и прилежащите вилни зони (м. Марчова нива, м. Стрелбище, м. Шейтаница, м. Моисеев баир, м. Извор дере)
Приемна: кметството в кв. ”Долапите”, тел.082-882 144, 082/ 800 640
     понеделник: 10:00 – 12:00 часа
     сряда: 10:00 – 12:00 часа
     четвъртък: 15:00 – 17:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Деян Христов
Обслужван район: кв. ”Средна кула” и прилежащите вилни зони (м. Моргуля, м. Трите гълъба, м. Айдънка, м. Мерата 1 и 2, м. Буйна Яна, м. Пчелина, м. Орехова градина, м. Арнауд дере)
Приемна: кметството в кв.”Средна кула”, тел.082-882 144, 082-800 646
     понеделник: 10:00 – 12:00 часа
     сряда: 10:00 – 12:00 часа
     четвъртък: 15:00 – 17:00 часа

 

Мл. полицейски инспектор Генчо Генев
Обслужван район: с. Басарбово и прилежащите вилни зони (м. Караач, м. Новите места, м. Над канала, м. Рибарниците, м. Саджака, м. Над манастира)
Приемна: в кметството на с.Басарбово, тел.082-882 144, 082-800 446
     понеделник: 10:00 – 12:00 часа
     сряда: 10:00 – 12:00 часа
     четвъртък: 15:00 – 17:00 часа