МВР

ОД Русе

 

Група "Оперативна дежурна част"

Група "Оперативна дежурна част" е ситуирана в сградата на Областна дирекция на МВР – Русе.

През 2004 г. е създадена организация за обединяване на ОДЧ – Полиция и ОДЧ - Пожарна безопасност и защита на населението, което води до своевременен обмен на информация по направление на дейност и взаимодействие при управление на силите и средствата.

Възможността за информираност в реално време е довела до създаване на добра организация при реагиране на различни по вид сигнали, независимо под каква форма и къде са подадени.

В средата на 2009 г. телефоните за спешни повиквания 166 и 160 са пренасочени към Единен европейски номер 112. В тази връзка в ОДЧ са разположени две работни станции за обмен на информация при спешни повиквания получени в средата на 112.

Оперативната дежурна част осъществява денонощно (24/7) управление на полицейските сили и средства на територията на Област Русе.

ОДЧ получава, обработва, обобщава актуалната информация за оперативната обстановка:
      • за нарушенията на обществения ред
      • за пътната обстановка и пътната аварийност
      • за престъпленията и правонарушенията
      • за стихийни бедствия, крупни аварии, катастрофи 
      • за сериозни инциденти, застрашаващи обществения ред и сигурността в областта.

Осъществява законосъобразно, своевременно и ефективно реагиране на получените сигнали и на промените в оперативната обстановка.

Инициира и координира взаимодействия с другите национални и териториални служби на МВР и регионалните дежурни центрове на Областна управа, Общинска администрация и Областно пътно управление.

 

Телефон: 082/ 834 435;

Мобилен телефон: 0888 731 001;

Факс: 082/ 882 233;