МВР

ОД Русе

 

Ръководство

 

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ  

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - РУСЕ

комисар Димитър Георгиев Павлов

 

 

Роден на 17.12.1960 г. в с. Пиргово - Русенска община.

Женен с две деца.

Образование - Академия на МВР - Факултет “Пожарна и аварийна безопасност”.

Квалификация - инженер по пожарна техника и безопасност.

Професионални умения:

   - Строителни материали и състоянието им при пожар

   - Сградостроителство

   - Обща електротехника и пожарна профилактика на ел. инсталации и уредби

   - Неорганична химия

   - Органична химия

   - Специална химия

   - Пожарна автоматика:

       - основи на автоматиката

       - за защита на технологическите процеси

       - за сигнализиране и гасене на пожарите

   - Пожарна профилактика

   - Противопожарна техника

   - Противопожарна тактика

   - Научна организация на труда в противопожарната охрана

   - Експертиза на пожарите и административна дейност в противопожарната охрана

   - Френски език

   - Руски език

    Адрес на РДПБЗН - Русе: п.к. 7000, гр. Русе, бул. "Ген. Скобелев" № 49
    Телефони: 082-882-220, 082-882-226 
    E-mail: [email protected]
    Приемен ден за граждани от директора на РДПБЗН - Русе:
    Всеки понеделник от 14.00 до 16.00 часа, 
    след предварително записване на посочените телефони