МВР

ОД Русе

 

Ръководство

ДИРЕКТОР НА ОДМВР - РУСЕ

Старши комисар Мирослав Йорданов Дамянов
img_2

е роден през 1975 г. в гр. Русе.

ОБРАЗОВАНИЕ

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност /ВИПОНД/ - МВР, специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред",

Русенски университет „Ангел Кънчев", специалност „Право", „Магистър“

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

Започва работа в системата на Министерство на вътрешните работи през октомври 2000 г. като разузнавач по направление „Криминална полиция“. Последователно е преназначаван на различни йерархични длъжности.

През 2018 г. заема длъжността началник на районното управление в гр. Две могили.  

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 03.06.2021 г. е назначен за директор на Областна дирекция на МВР – Русе.

Многократно е награждаван за постигнати високи професионални успехи.

Прием на граждани: всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа.
Телефон за контакт 082-882-251 - секретар директор

 

ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА ОДМВР - РУСЕ

Комисар Явор Димов Димитров

 

Прием на граждани: всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа.
Телефон за контакт 082-882-251 - секретар директор.