МВР

ОД Русе

 

Второ районно управление - Русе

Район на действие:
Второ РУ - Русе обслужва част от територията на Община Русе, включваща източната половина на гр.Русе, гр.Мартен, селата Сандрово, Николово, Просена, Долно Абланово, Хотанца, Тетово, Ново село, Червена вода, Бъзън, Семерджиево и Ястребово, както и селищните образувания Образцов чифлик и ДЗС с обща площ 445,7 кв.км. През обслужваната територия преминават следните основни пътни артерии : РП І-2 – Русе – Разград – Варна; ГП ІІ-21 – Русе – Силистра; ГП ІІ-23 – Русе – Кубрат.


Адрес и телефон:
Второ РУ - Русе, гр.Русе, ул.”Рига” № 3


Дежурен в РУП: тел. 082/ 882 443 (денонощно)


Началник на Второ РУ - Русе: Пламен Николов Пенчев
Приемен ден:
вторник 14.00 - 16.00 ч. 
Телефон: 082/ 882 882


Началник сектор “Охранителна полиция”
Приемен ден: сряда 14.00 - 16.00 ч.


Началник сектор “Криминална полиция”
Приемен ден: четвъртък 14.00 - 16.00 ч.


Мл. полицейски инспектор “Контрол на общоопасните средства” Красимир Неделчев и Светлозар Монов
Приемна: гр.Русе в Второ РУ - Русе
   понеделник и четвъртък: 09.00 - 11.45 ч. и 14.00 - 17.00 ч.


 

Прием от полицейски инспектори – “Териториална полиция”:


Към Второ РУ  – Русе са изградени три участъка “Полиция”


Участък ”Чародейка”

Адрес: п.к.7019, гр.Русе, ул.”Тодор Икономов” № 1 (кв.”Чародейка”, бл.213)
Обслужван район: кв.”Чародейка”, кварталните образувания ДЗС, Образцов чифлик, както и 15 вилни зони: “Сухия кладенец” (”Кону бунар”), Район на м- л “Рай”, “Астарджийка” (”Сърнен дол”), “Нови Ростов”, “Хайдук дере” (”Хайдушки дол”), “Касево дере”, “Касева чешма”, “Караманлийка-1,2”, “Акациите”, “Свирчовица”, “До фазаново стопанство”, “Батмиш 1,2,3” (”Липака 1,2,3”)


Началник на Участък "Чародейка"
Приемен ден:
вторник 10.00 - 12.00 ч. и четвъртък 13.00 - 15.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Цеко Тодоров
Обслужван район:
ДЗС – Русе
Приемна: кв. ДЗС, кметство
   сряда: 09.00 - 12.00 ч.

 

Участък "Червена вода"

Адрес: п.к.7051, с.Червена вода, ул.”Г.С.Раковски” № 53
Обслужван район: селата Долно Абланово, Хотанца, Тетово, Ново село, Червена вода, Бъзън, Семерджиево и Ястребово.


Началник на Участък "Червена вода"
Приемен ден:
вторник 10.00 - 12.00 ч. и четвъртък 13.00 - 15.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Стефан Панджаров
Обслужван район: с.Хотанца, с.Долно Абланово
Приемна: с.Хотанца, ул. Свети Георги, № 2
   понеделник и сряда: 09.00 – 12.00 ч.
Приемна: с.Долно Абланово, ул. Н. Й. Вапцаров, № 1
   четвъртък: 09.00 – 12.00 ч.

Мл. полицейски инспектор Мирослав Маринов
Обслужван район:
с.Бъзън
Приемна: с.Бъзън, ул. Бачо Киро, № 2
   вторник и четвъртък: 09.00 – 12.00 ч.
   

Мл. полицейски инспектор Петър Тодоров
Обслужван район:
с.Червена вода
Приемна: с. Червена вода, ул. Г.С. Раковски, № 53
   вторник и четвъртък: 09.00 – 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Тодор Станчев
Обслужван район:
с.Ново село
Приемна: с.Ново село, ул. Трети март, № 20
   понеделник и сряда: 09.00 – 12.00 ч.
 
Мл. полицейски инспектор Пламен Стоилов и мл. ПИ Павлин Иванов
Обслужван район:
с.Тетово
Приемна: с.Тетово, ул. Генерал Столетов, № 1 
   понеделник и сряда: 09.00 – 12.00 ч.
  

Мл. полицейски инспектор Радослав Ангелов Христов
Обслужван район:
с.Семерджиево , с.Ястребово
Приемна: с.Семерджиево, ул. Черно море, № 7 
   вторник и червъртък: 09.00 – 12.00 ч.
Приемна: с.Ястребово, ул. Дунав, № 11
   сряда: 09.00 – 12.00 ч.

Участък "Мартен"

Адрес: п.к.7058, гр.Мартен, ул.”Христо Смирненски” № 7
Обслужван район: Участъкът обслужва гр.Мартен, селата Сандрово, Николово и Просена, както района на “Хаджигенова чешма”, бившето КТМ и вилните зони “Липака -4,5,6” и “Над езерото”


Началник на Участък ”Мартен”
Приемен ден:
вторник 10.00 - 12.00 ч. и четвъртък 13.00 - 15.00 ч.


Полицейски инспектор Лъчезар Николов
Обслужван район: гр.Мартен
Приемна: У "Мартен"
   понеделник: 09.00 – 11.00 ч.
   сряда: лято от 16.00 – 18.00 ч.; зима от 15.00 – 17.00 ч.
   четвъртък: лято от 17.00 – 19.00 ч.; зима от 16.00 – 18.00 ч.

Мл. полицейски инспектор Петър Топалов
Обслужван район:
с.Сандрово
Приемна: кметство с.Сандрово
   понеделник: 15.00 – 17.00 ч.
   сряда: 10.00 – 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Николай Петков
Обслужван район:
с.Николово
Приемна: кметство с.Николово
   понеделник: 15.00 – 17.00 ч.
   сряда: 10.00 – 12.00 ч.


Мл. полицейски инспектор Люсиен Папазян
Обслужван район:
с.Просена
Приемна: кметство с.Просена
   вторник: 09.00 – 11.00 ч.
   четвъртък: 13.00 – 15.00 ч.