МВР

ОД Русе

 

Второ районно управление - Русе

Район на действие:
Второ РУ - Русе обслужва част от територията на Община Русе, включваща източната половина на гр.Русе, гр.Мартен, селата Сандрово, Николово, Просена, Долно Абланово, Хотанца, Тетово, Ново село, Червена вода, Бъзън, Семерджиево и Ястребово, както и селищните образувания Образцов чифлик и ДЗС с обща площ 445,7 кв.км. През обслужваната територия преминават следните основни пътни артерии : РП І-2 – Русе – Разград – Варна; ГП ІІ-21 – Русе – Силистра; ГП ІІ-23 – Русе – Кубрат.

Адрес и телефон: 
Второ РУ - Русе, гр.Русе, ул.”Рига” № 3

Дежурен в РУ: тел. 082/ 882 443 (денонощно)

Началник на Второ РУ - Русе: Явор Великов Янков
Приемен ден:
 вторник 14.00 - 16.00 ч.
Телефон: 082/ 882 882

 

Мл. полицейски инспектор “Контрол на общоопасните средства” - Красимир Неделчев и Светлозар Монов
Приемна: гр.Русе в Второ РУ - Русе
понеделник и четвъртък: 09.00 - 11.45 ч. и 14.00 - 17.00 ч.

 

Прием от полицейски инспектори – “Териториална полиция”:

Група “Териториална полиция”

 

ПЪРВИ РАЙОН – с граници: бул.Христо Ботев, бул.Родина ( ЖП – линията ), бул.Липник, ул.Тича, ул.Чипровци, ул.Сърнена гора и бул.България.

ПИ Веселин Йорданов Иванов

Мл.ПИ Милен Иванов Атанасов

Мл.ПИ Добромир Алексеев Николов

 

ВТОРИ РАЙОН – с граници: ул.Сърнена гора, ул.Чипровци, ул.Тича, бул.Липник, ул.Котовск и бул.България. Района е разделен на три микрорайона, както следва:

ПИ Свилен Стефанов Савов –

Мл.ПИ Пламен Йорданов Копринков

Мл.ПИ Диан Василев Йорданов

 

ТРЕТИ РАЙОН – с граници: ул.Котовск, бул.Липник, бул.България. Района е разделен на три микрорайона, както следва:

ПИ Светлозар Александров Борисов

Мл.ПИ Венцислав Георгиев Христов

Мл.ПИ Светослав Красимиров Корфонозов

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН – с граници:, бул.Родина ( ЖП линия ), бул.България и бул.Липник.

ПИ Ивайло Веселинов Иванов

Мл.ПИ Пламен Росенов Петров

 

ПЕТИ РАЙОН – с граници: бул.Родина ( ЖП линия ), ул.Солун, ул.Воден, ул.Независимост, брега на р.Дунав, Яребична, ул.Тулча, ул.Плиска, ул.Митрополит Григорий. В района не влизат сградите, дворовете и прилежащите територии на СОУЕЕ”Константин Кирил Философ” и ОУ”Братя Миладинови”.

ПИ Радослав Георгиев Пенев

Мл.ПИ Николай Николов Петков

Мл.ПИ Мартин Дочев Тодоров

Мл.ПИ Деян Василев Димов

 

ШЕСТИ РАЙОН – с граници: бул.Родина ( ЖП линията ), ул.Митрополит Григорий, ул.Плиска, ул.Тулча, ул.Яребична, брега на р.Дунав, Безмитна зона, местност “Слатина”, пътя от с.Николово за гр.Русе, до пътния възел с бул.България, ЖП – Линия към гара „Разпределителна”. В района влизат местност “Канлъ дере”, кв.”Хиподрума”, местност “Под ормана”. В района влизат и сградите, дворовете и прилежащите територии на СОУЕЕ”Константин Кирил Философ” и ОУ”Братя Миладинови”.

ПИ Цветелина Илиева Минчева

Мл.ПИ Юлиян Пенев Георгиев

Мл.ПИ Цеко Недков Тодоров

Мл.ПИ Иван Йорданов Иванов


ПИ и Мл.ПИ имат приемно време в понеделник, сряда и четвъртък 15.30 – 17.30 в сградата на Второ РУ - Русе


Към Второ РУ – Русе са изградени три участъка “Полиция”

Участък ”Чародейка”

Адрес: п.к.7019, гр.Русе, ул.”Тодор Икономов” № 1 (кв.”Чародейка”, бл.213)
Обслужван район: кв.”Чародейка”, кварталните образувания ДЗС, Образцов чифлик, както и 15 вилни зони: “Сухия кладенец” (”Кону бунар”), Район на м- л “Рай”, “Астарджийка” (”Сърнен дол”), “Нови Ростов”, “Хайдук дере” (”Хайдушки дол”), “Касево дере”, “Касева чешма”, “Караманлийка-1,2”, “Акациите”, “Свирчовица”, “До фазаново стопанство”, “Батмиш 1,2,3” (”Липака 1,2,3”), “Кръста”

Началник на Участък "Чародейка"
Приемен ден: вторник 10.00 - 12.00 ч. и четвъртък 13.00 - 15.00 ч.

ПИ Мартин Николов Петков

Мл.ПИ Трифон Стоянов Стоянов

Мл.ПИ Пламен Краснодаров Ангелов

Мл.ПИ Георги Петков Стоилов

ПИ и Мл.ПИ имат приемно време в понеделник, сряда и четвъртък 15.30 – 17.30 в сградата на Участък "Чародейка"


Участък "Червена вода"

Адрес: п.к.7051, с.Червена вода, ул.”Г.С.Раковски” № 53
Обслужван район: селата Долно Абланово, Хотанца, Тетово, Ново село, Червена вода, Бъзън, Семерджиево и Ястребово.

Началник на Участък "Червена вода"
Приемен ден:
 вторник 10.00 - 12.00 ч. и четвъртък 13.00 - 15.00 ч.

Мл. ПИ Стефан Панджаров
Обслужван район: с.Хотанца, с.Долно Абланово 
Приемна: с.Хотанца, ул. Свети Георги, № 2
      понеделник и сряда: 09.00 – 12.00 ч.
Приемна: с.Долно Абланово, ул. Н. Й. Вапцаров, № 1
      четвъртък: 09.00 – 12.00 ч.

Мл. ПИ Мирослав Маринов
Обслужван район: с.Бъзън, с.Ястребово
Приемна: с.Бъзън, ул. Бачо Киро, № 2
      вторник и четвъртък: 09.00 – 12.00 ч.
Приемна: с.Ястребово, ул. Дунав, № 11
      сряда: 09.00 – 12.00 ч.

Мл. ПИ Петър Тодоров
Обслужван район: с.Червена вода
Приемна: с. Червена вода, ул. Г.С. Раковски, № 53
      вторник и четвъртък: 09.00 – 12.00 ч.

Мл. ПИ Тодор Станчев
Обслужван район: с.Ново село
Приемна: с.Ново село, ул. Трети март, № 20
      понеделник и сряда: 09.00 – 12.00 ч.

Мл. ПИ Пламен Стоилов и мл. ПИ Павлин Иванов
Обслужван район: с.Тетово 
Приемна: с.Тетово, ул. Генерал Столетов, № 1
      понеделник и сряда: 09.00 – 12.00 ч.

Мл.ПИ Радослав Ангелов Христов
Обслужван район: с.Семерджиево 
Приемна: с.Семерджиево, ул. Черно море, № 7
      вторник и червъртък: 09.00 – 12.00 ч.

 

Участък "Мартен"

Адрес: п.к.7058, гр.Мартен, ул.”Христо Смирненски” № 7
Обслужван район: Участъкът обслужва гр.Мартен, селата Сандрово, Николово и Просена, както района на “Хаджигенова чешма”, бившето КТМ и вилните зони “Липака -4,5,6” и “Над езерото”

Началник на Участък ”Мартен”
Приемен ден: вторник 10.00 - 12.00 ч. и четвъртък 13.00 - 15.00 ч.

ПИ Лъчезар Николов, Мл.ПИ Станислав Стоилов
Обслужван район: гр.Мартен
Приемна: У "Мартен"
      понеделник: 09.00 – 11.00 ч.
      сряда: 15.00 – 17.00 ч.
      четвъртък: 14.00 – 16.00 ч.

Мл. ПИ Петър Топалов
Обслужван район: с.Сандрово
Приемна: кметство с.Сандрово
      вторник: 15.00 – 17.00 ч.
      четвъртък: 10.00 – 12.00 ч.

Мл. ПИ Венцислав Иванов, Мл. ПИ Ангел Ангелов
Обслужван район: с.Николово
Приемна: кметство с.Николово
      понеделник: 15.00 – 17.00 ч.
      сряда: 10.00 – 12.00 ч.

Мл. ПИ Мартин Харизанов
Обслужван район: с.Просена
Приемна: кметство с.Просена
      вторник: 09.00 – 11.00 ч.
      четвъртък: 13.00 – 15.00 ч.