МВР

ОД Русе

 

За областта

 

 

Област Русе е разположена в Северна България и заема 2803,4 кв. км. Заедно с областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра, Област Русе попада в териториалния обхват на Северен Централен район. Сред основните конкурентни предимства на Област Русе е нейното стратегическо транспортно-географско разположение. На територията й се пресичат два от деветте европейски транспортни коридора - №7 (Дунавската водна магистрала) и №9 (Меридионален сухоземен транспортен коридор, свързващ Балтийско с Егейско море).

 

Северната граница на Област Русе преминава по поречието на р. Дунав и съвпада с държавната граница с Румъния, където областта граничи с префектура Гюргево. Принадлежността на Русе както към Дунавския макро-регион, така и към района на Черноморско сътрудничество съществено благоприятства социално-икономическото развитие на областта.

 

Област Русе се състои от 8 общини – Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово, в които функционират общо 67 кметства. Населените места са 83, от които 9 са градове и 74 – села. Най-голямата община е Русе с административен център град Русе – най-голям град в Северен Централен район и пети по големина в страната.

Общи данни:

   Държава: България

   Район за планиране: Северен централен

   Областен център: Русе

   Площ: 2 803 кв. км.

   Население: 230 847 (2011)

   Гъстота: 82,4 души на кв. км.

   МПС: код Р

   Брой общини: 8

 

Град Русе е пресечна точка на няколко от най-големите европейски транспортни коридори - транспортен коридор №7 - Майн - Рейн – Дунав; транспортен коридор №4 - Берлин - Прага - Братислава - Будапеща - Букурещ - Русе - Солун/Истанбул - Близкия Изток; транспортен коридор №9 - Хелзинки - Киев/Москва - Одеса/Кишинев - Букурещ - Русе - Пловдив - Солун/Истанбул; транспортен коридор №8 - Дурас - Тирана - Скопие - София - Русе/Варна/Бургас - ОНД и др. страни от черноморския басейн.

Градът дължи своето възникване и съществуване на благоприятното си географско положение. Като пристанищен град на брега на река Дунав, днес Русе се свързва с пристанищата на десетте дунавски страни, както и страните по Рейн и каналните връзки на Западна и Централна Европа, чрез "Европа канал" Рейн - Майн – Дунав.

По своето местоположение Общината се явява важен национален транспортен комуникационен и търговски възел с намиращи се на нейна територия гранични пунктове на р. Дунав и свободна безмитна зона. Разстоянието по шосе от Русе до София е 331 км, до Варна 203 км, до Пловдив 293 км, до Плевен 153 км, до Велико Търново 107 км, до Силистра 124 км. Мостът на р. Дунав между България и Румъния, в района на Русе и Гюргево, "приближава" още повече румънската столица Букурещ на 72 км и пропуска през Русе влакове за Букурещ, Киев, Москва, Будапеща, Братислава, Прага, Берлин, Варшава, за София, Варна, Бургас. През моста преминава голям поток автомобили към българското курортно Черноморие и вътрешността на страната. От север към града се събират няколко важни пътя: Будапеща - Брашов - Букурещ - Русе, Варшава - Лвов - Букурещ - Русе и Москва - Киев - Букурещ - Русе - София и оттам към Македония и Албания.

В настоящия момент преминаването на река Дунав с авто и железопътен транспорт се осъществява в източната част на Балканския полуостров и през "Дунав мост", край гр. Русе. Голяма част от национален и транзитен ж.п. трафик към и от Централна, Северна и Източна Европа преминава през гр. Русе. Това се отнася и до значителна част от автомобилния трафик и водния транспорт.