МВР

ОД Русе

 

Ръководство

 

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ  

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - РУСЕ

комисар Валентин Евгениев Красналиев

В. Красналиев


    Роден на 19.12.1964 година в гр. Русе. 
    Женен, с две деца.
    Образование - висше, факултет “Противопожарна охрана” на ВСШ - София,
    магистър по специалност “Противопожарна техника и безопасност”.

    Професионална кариера:
    12.02.2021 г. - назначен на длъжност Директор на РДПБЗН - Русе.
    12.03.2020 г. - назначен на длъжност ВПД Директор на РДПБЗН - Русе;
    Май 2008 година - началник на сектор "Държавен противопожарен контрол
    и превантивна дейност" при ОДПБЗН - Русе;
    Юни 2000 година - началник на Втора РСПАБ - Русе;
    Август 1997 година - началник на РСПО - Сливо поле;
    Януари 1994 година - инспектор в Първа РСПО - Русе;
    Март 1990 година - началник на ОПС ЗФП "Начо Иванов" - Русе;
    На работа в МВР от 01.10.1989 година - инспектор в ОПС ДФ “Тежко машиностроене” - Русе.
    
     
    Адрес на РДПБЗН - Русе:
п.к. 7000, гр. Русе, бул. "Ген. Скобелев" № 49
    Телефон: 082-882-226 
    E-mail: [email protected]
    Приемен ден за граждани от директора на РДПБЗН - Русе:
    Всеки понеделник от 14.00 до 16.00 часа, 
    след предварително записване на посочените телефони