МВР

ОД Русе

 

Група "Миграция"

Група ”Миграция” при ОДМВР-Русе е специализирано териториално звено на Дирекция “Миграция” - МВР - София за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи на територията на област Русе, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Адрес: гр. Русе, бул.”Скобелев” № 49 (в сградата на ОДМВР-Русе), п.к. 7000

Началник на група ”Миграция” - Русе - Старши инспектор Красимир Петров
Приемен ден:
 вторник и четвъртък от 13.30 - 16.30 ч.

Гишета за административно обслужване:
Работно време:
08.30 -  17.30ч.
Телефон:  082/ 882 356