МВР

ОД Русе

 

Районно управление - Бяла

Район на действие: 
РУ-Бяла обслужва територията на общините Бяла, Борово и Ценово, състояща се от населени места с прилежащите им землища - гр.Бяла, с.Полско Косово, с.Босилковци, с.Пейчиново, с.Ботров, с.Стърмен, с.Бистренци, с.Дряновец, с.Копривец, с.Пет кладенци, с.Лом Черковна, гр.Борово, с.Волово, с.Брестовица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Горно Абланово, с.Батин, с.Ценово, с.Долна Студена, с.Белцов, с.Беляново, с.Джулюница, с.Новград, с.Кривина, с.Караманово и с.Пиперково.

Адрес и телефон: 
РУ – Бяла, гр.Бяла, площад “Екзарх Йосиф І” № 5, тел. 0817/72001, 0817/72002

Началник на РУ - Бяла: Мирослав Кръстев Енев
Приемен ден:
 вторник от 15.00 - 17.00 ч. 

Началник група “Криминална полиция” 
Приемен ден: понеделник от 14.00 - 16.00 ч. и петък от 10.00 - 12.00 ч.

Началник група “Охранителна полиция”
Приемен ден: понеделник от 10.00 - 12.00 ч. и сряда от 14.00 - 16.00 ч.

Мл. полицейски инспектор “Контрол на общоопасните средства” Светлозар Рашков
Приемна: гр.Бяла в РУ-Бяла
   понеделник и четвъртък: 09.00 - 11.45 ч. и 13.30 - 17.00 ч.


Прием от полицейски инспектори – “Териториална полиция”:

ОБЩИНА БЯЛА

 Николай Кирилов – ПИ гр. Бяла в сградата на РУ –Бяла.

     понеделник – от 10.00ч. до 12.00ч.

     четвъртък – от 10.00ч. до 12.00ч.

Деян Добрев – ПИ

     понеделник - от 09.00ч. до 11.00ч. с. Пет Кладенци

     петък - от 10.00ч. до 12.00ч. в сградата на РУ –Бяла

Йордан Кюркчиев – МлПИ

     сряда - от 14.00ч. до 16.00ч. с. Дряновец

     петък - от 09.00ч. до 11.00ч. с. Копривец

Николай Стефанов Стоянов - МлПИ

    понеделник- от 09.00ч. до 11.00ч. с. Лом Черковна

    сряда- от 09.00ч. до 11.00ч. с. Бистренци

Стефан Стефанов – МлПИ

     понеделник – от 16.00ч. до 17.00ч. с. Пейчиново

     вторник – от 10.00ч. до 12.00ч. с. Босилковци

Цветелин Цветков – МлПИ

     вторник – от 10.00ч. до 12.00ч. с. Ботров

     вторник – от 13.00ч. до 15.00ч. с. Стърмен

     петък – от 10.00ч. до 12.00ч. кв. гара Бяла

Румен Арабаджиев – МлПИ

     понеделник – от 10.00ч. до 12.00ч. с. Полско Косово

     четвъртък – от 14.00ч. до 16.00ч. с. Полско Косово

 

ОБЩИНА БОРОВО

Здравко Дамянов – ПИ

     понеделник - от 09.00ч. до 11.00ч. с. Екзарх Йосиф

     сряда - от 09.00ч. до 11.00ч. с. Обретеник

Цветелин Малчев –МлПИ

     вторник - от 09.00ч. до 12.00ч. с. Горно Абланово

     петък - от 09.00ч. до 12.00ч. с. Батин

Георги Георгиев – МлПИ

     понеделник - от 09.00ч. до 12.00ч. с. Волово

     вторник - от 09.00ч. до 12.00ч. с. Брестовица

     сряда - от 09.00ч. до 11.00ч. гр. Борово

 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Владимир Иванов – ПИ

     вторник - от 10.00ч. до 12.00ч. с. Ценово

     сряда - от 15.00ч. до 17.00ч. с. Ценово

Цветомир Цветанов – МлПИ

     понеделник - от 15.00ч. до 17.00ч. с. Долна Студена

     сряда - от 10.00ч. до 12.00ч. с. Пиперково

Росен Аврамов – МлПИ

     сряда - от 10.00ч. до 12.00ч. с. Беляново

     петък - от 10.00ч. до 12.00ч. с. Белцов

Бранимир Блажинов – МлПИ

     понеделник - от 10.00ч. до 12.00ч. с. Ценово

     четвъртък - от 15.00ч. до 17.00ч. с. Ценово

Милен Цветанов – МлПИ

     понеделник - от 10.00ч. до 12.00ч. с. Караманово

     вторник - от 10.00ч. до 12.00ч. с. Новград

Красимир Цанков – МлПИ

     понеделник - от 10.00ч. до 12.00ч. с. Кривина

     вторник - от 10.00ч. до 12.00ч. с. Джулюница