МВР

ОД Русе

 

Районно управление - Ветово

Район на действие:

Обслужва територията на Община Ветово е с площ 86,4 кв.км, намираща се в североизточната част на Област Русе. Граничи със землищата на  общините Русе, Кубрат, Разград, Цар Калоян и  Иваново. През  територията  преминават  ГП І-2 Русе – Варна и ЖП-линия Русе - Варна.  На територията на РУ-Ветово  се намират 6 населени места: гр. Ветово, гр. Глоджево, гр. Сеново и селата Смирненски, Писанец и Кривня, с общо население към 01.01.2016г  15 354 жители.

Основна дейност: 

Предотвратяване и противодействие (в т.ч. разследване) на престъпността, опазване на обществения ред и работа по безопасност на движението - целяща опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и собствеността на юридическите лица.

В управлението се извършват следните административни услуги:

- издаване на Български лични документи ( обикновени поръчки със срок за изпълнение 30 дни  за лични карти, паспорти и свидетелства за управление и бързи поръчки със срок 3 дни, само за лични карти и паспорти);
- регистрация на чужди граждани пребиваващи в Р България;
- покани-декларации за посещение на чужди граждани в Р България;
- издаване на разрешителни за съхранение и носене на оръжие (в това число и пневматично);

 

Адрес и телефон: 
Адрес 7080, гр. Ветово, ул. “Трети март” №68; тел. 08161/2249, 082/882593 - дежурен; ЕЕН тел.112;

ВПД началник на РУ - Ветово: Радостин Красимиров Стойков

Приемна: Сграда на РУ-Ветово, в гр. Ветово, ул. Трети март № 68
Приемен ден: вторник от 14.00 - 17.00 ч.

 

Мл. полицейски инспектор “Контрол на общоопасните средства”  Йордан Бонев
Приемна: гр. Ветово, сграда на РУ-Ветово, ул. Трети март № 68, ет.2, ст. № 20

Приемни дни:

Понеделник: 09:30ч -11:45ч и 13:30ч -17:00ч

Четвъртък: 09:30ч -11:45ч и 13:30ч -17:00ч

 

Гише "Български лични документи"

Работно време:

от понеделник до петък: 08.30 - 11.45 ч. и 13.30 - 17.00 ч.

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”:

 

Мануш Йорданов Димитров – Полицейски инспектор

Район на действие: Първи микрорайони с граници северната част на населеното място и землището на гр.Ветово с граници северно от ул.”Трети март” и ул.”Хан Кубрат” , и окозва методическа помощ, ръководство и контрол над дейността на Мл.ПИ обслужващи населените места в район „Ветово”, включващ гр.Ветово, с.Смирненски и с. Писанец.

Приемна в сградата на РУ – Ветово - адрес и телефон: гр. Ветово, ул. ”Трети март” №68, ет. 2, ст. №24, тел.: 08161 22-49, 082-882593.

 

Приемна в с. Писанец: сградата на кметство с. Писанец, ул.”Трети март” № 59

Приемна в с. Смирненски: сградата на кметство с. Смирненски, ул. ”Преслав” №5, ет. 2, ст. 8.

 

Приемни дни:

Вторник: 08.30ч. - 12.00ч. РУ - Ветово

Сряда: 08.30ч. - 12.00ч. РУ - Ветово

Четвъртък: 08.30ч. - 12.00ч. приемна в с. Писанец

Четвъртък: 14.00ч. – 17.30ч. приемна в с. Смирненски

Петък: 14.00ч. - 17.30ч. РУ – Ветово

 

Росен Иванов Георгиев – Младши Полицейски инспектор

Район на действие: Втори микрорайон с граници южната част на населеното място и землището на гр.Ветово с граници южно от ул.”Трети март” и ул.”Хан Кубрат”.

Приемна в сградата на РУ – Ветово - адрес и телефон: гр. Ветово, ул. ”Трети март” №68, ет. 2, ст. №24, тел.: 08161 22-49, 082-882593

 

Приемни дни:

Понеделник: 08.30ч. - 12.00ч. РУ - Ветово

Вторник: 14.00ч. - 17.30ч. РУ - Ветово

Четвъртък: 14.00ч. - 17.30ч. РУ - Ветово

Петък: 08.30ч. – 12.00ч. РУ - Ветово

 

 

Орхан Мурадов Караманов – Младши Полицейски инспектор

Район на действие: Трети микрорайон с граници населеното място и землището на с.Смирненски.

Приемна в с.Смирненски: сградата на кметство с.Смирненски, ул. ”Преслав” №5, ет. 2, ст. 8.

 

Приемни дни:

Понеделник: 08.30ч. - 12.00ч.приемна в с.Смирненски

Вторник: 14.00ч. - 17.30ч. приемна в с.Смирненски

Четвъртък: 14.00ч. - 17.30ч. приемна в с.Смирненски

Петък: 08.30ч. – 12.00ч. приемна в с.Смирненски

 

Росица Милчева Йорданова – Младши Полицейски инспектор

Район на действие: Четвърти микрорайон с граници населеното място и землището на с. Писанец.

Приемна в с. Писанец: сградата на кметство с. Писанец, ул.”Трети март” № 59

 

Приемни дни:

Понеделник: 08.30ч. - 12.00ч. приемна в с.Писанец

Сряда: 14.00ч. – 17.30ч. приемна в с.Писанец

Четвъртък: 08.30ч. - 12.00ч. приемна в с.Писанец

Петък: 14.00ч. - 17.30ч. приемна в с.Писанец

 

 

Радостин Красимиров Стойков – Полицейски инспектор

Район на действие: Пети и Седми микрорайони с граници населените места и землищата на гр.Сеново и с.Кривня, и окозва методическа помощ, ръководство и контрол над дейността на Мл.ПИ обслужващи населените места в район „Сеново” , включващ гр.Сеново, гр.Глоджево и с.Кривня.

Приемна в сградата на РУ – Ветово - адрес и телефон: гр. Ветово, ул. ”Трети март” №68, ет. 1, ст. №14, тел.: 08161 22-49, 082-882593.

Приемна в гр. Сеново: сградата на кметство гр. Сеново, ул. ”Александър Стамболийски” №70.

Приемна в гр. Глоджево: сградата на кметство гр. Глоджево, ул. ”Димитър Благоев” №32, ет. 1.

Приемна в с. Кривня: сградата на кметство с. Кривня, ул. ”Александър Стамболийски” № 46.

 

Приемни дни:

Понеделник: 08.30ч. - 12.00ч. РУ - Ветово

Вторник: 08.30ч. - 12.00ч. приемна в гр. Сеново

Вторник: 14.00ч. – 17.30ч. приемна в с. Кривня

Сряда: 08.30ч. - 12.00ч. приемна в гр. Глоджево

Четвъртък 14.00ч. - 17.30ч. приемна в гр.Сеново

 

Екрем Ридван Белбер – Младши Полицейски инспектор

Район на действие: Шести микрорайон с граници населеното място и землището на гр. Глоджево.

Приемна в гр. Глоджево: сградата на кметство гр. Глоджево, ул. ”Димитър Благоев”№32, ет. 1.

 

Приемни дни:

Вторник: 08.30ч. - 12.00ч. приемна в гр.Глоджево.

Сряда: 14.00ч. – 17.30ч. приемна в гр.Глоджево.

Четвъртък: 13.30ч. - 17.00ч. приемна в гр. Глоджево.

Петък: 08.30ч. - 12.00ч. приемна в гр.Глоджево.