МВР

Дирекция "НС 112"

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 112 ПРЕЗ 2016 Г.

В изпълнение на Европейската директива за популяризиране на ЕЕНСП бяха излъчени и публикувани над 80 материали и интервюта за системата 112 в националните и регионални медии.

Българската система 112 отново се присъедини към инициативата на Европейската асоциация на спешните номера (EENA) в Брюксел, отбелязвайки Европейския ден на ЕЕНСП 112 – 11 февруари във висши учебни заведения, обхванати по програма „Еразъм +”. В София празникът се проведе във Висшето училище по телекомуникации и пощи, както и университети и висши учебни заведения в градовете Бургас, Варна, Кърджали, Монтана и Русе.
Презентации и викторини за телефон 112 бяха изнесени пред възпитаници от столичното 108 ОДЗ „Детско царство”, ЦДГ „Раковина“, ОУ „Братя Миладинови“, ОУ„Княз Борис I“, НБУ „Михаил Лъкатник“, ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, „Социален център“ и  Пенсионерски клуб – Бургас център. В Кърджали системата беше представена пред ученици от СОУ „Св. Св.Кирил и Методий“, Дома за стари хора, както и в община Две могили.
По покана на първия научен център за деца в Югоизточна Европа „Музейко”, „Национална система 112”, посредством служители от отдел АОСП, се включи в отбелязването на Международния ден на детето – 1 юни. Бяха представени презентации и викторини за спешния номер. Най-голям интерес предизвика тестът-разговор, в който малчуганите изтегляха картинка със ситуация, налагаща търсенето на помощ, набираха спешния номер и разговаряха с оператор. Децата успешно дефинираха различни кризисни ситуации и се научиха как се предава и приема информация, когато е застрашено тяхното здраве, живот или сигурност и чрез интерактивни игри и картинки за оцветяване.