МВР

Дирекция "НС 112"

 

ИНФОРМАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕЛЕФОН 112 - АПРИЛ-ЮНИ 2010Г.

Специалисти от Дирекция „Национална система 112” презентираха пред над 3000 ученици и педагози от градовете Благоевград, Самоков, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Кресна, Бойчиновци, Сливен, Стара Загора, Бургас, Русе, Кърджали и Смолян функциите, обхвата и предназначението на Единния европейски номер за спешни повиквания.

 

Районен център 112 – Кърджали

 

88 % от учениците в трите най-големи училища в Кърджали са убедени, че тел. 112 е номерът, на който могат да получат своевременна помощ, ако изпаднат в беда

 

От 26 до 28 април специалисти от Районен център 112 – Кърджали проведоха три семинара, насочени към усвояване модели за реакция при извънредни ситуации с педагози и ученици от 8 до 12 клас в трите най-големи училища в града - СОУ „П. Р. Славейков”, ПГПЧЕ „Христо Ботев” и СОУ „Отец Паисий”. Бяха презентирани предимствата и ситуациите, в които може да се ползва тел. 112. Интерес предизвика излъчения документален филм „112 – Телефонът, без който не можем”.
Месец по-рано с 227 преподаватели и 1731 ученици беше проведена анкета „Какво знам за телефон 112”. Резултатите от нея сочат, че 79 % от учениците знаят за съществуването на телефон 112, 19 % лично са го ползвали за подаване на сигнал. Високо е нивото на доверие – 88 % от децата са убедени, че 112 е номерът, на който могат да подадат сигнал и да получат своевременна помощ, ако изпаднат в беда.
На 1 юни специалисти от център 112 взеха участие в кръгла маса на тема "Да спрем агресията и насилието сред децата", организирана от кмета на община Кирково г-жа Шукран Идриз. Над 30 участника се включиха в обсъждането  - кметът и зам. - кметът на общината, представители на РУ "Полиция” - Кирково,  директорът на общинската служба "Социално подпомагане", Н-к отдел "Закрила на детето", директори и педагогически съветници на училищата в селата Кирково, Бенковски, Чорбаджийско, Фотиново, Чакаларово и ученици. Бяха обсъдени мерките за ограничаване на агресията у децата и координацията на различните институции при сигнали за насилие над деца. Пред участниците беше изнесена презентация за предимствата на използването на единния европейски номер за спешни повиквания 112.
 25 деца с тениски и шапки „112” раздадоха над 300 флайера за телефон 112 на участници в градското тържество за празника на детето 1 юни.
Представители на ОЗ „ПБС” – Смолян и специалисти от център 112-Кърджали участваха на 2 юни в семинар за деца от Смолян и от Дома за деца, лишени от родителски грижи в село Широка лъка, които са членове на детската полицейска академия. Децата бяха запознати с механизма на постъпване, обработване и предаване на сигналите към телефонен номер 112 и случаите, в които могат да търсят помощ на спешната линия.
Филм и презентация за работата на Националната система за спешни повиквания бяха представени на 3 юни на среща на 47 кметове от община Кирково. На участниците бяха раздадени информационни материали за телефон 112. Със стикери „112” бяха обезпечени по-малките населени места в област Смолян. 
 
Районен център 112 – Русе

 

Интересна дискусия с ученици в Русе

 

Над 200 ученика от 4 и 7 клас на СОУ „Христо Ботев” в Русе се запознаха с функциите и предназначението на спешния номер. Беше представена презентация и прожектиран филм за единния европейски номер. На финала на срещата децата зададоха интересни въпроси на специалистите и получиха покана за посещение в русенския център 112.

 

Районен център 112 - Бургас
 
Десет младежи от Стара Загора станаха приятели на тел. 112

 

На 13 април Районен център 112 - Бургас стартира инициативи за популяризиране на телефон 112 с ученици от 4-те класове на СОУ „Михаил Лакатник”. Бяха проведени дискусии за социалната значимост и правилното ползване на спешния телефон.
Съвместно с представители на Областна дирекция на МВР - Стара Загора на 11 май се проведоха два обучителни семинара с ученици от 6 до 11 клас. Бяха номинирани ученици, приятели на ЕЕН 112, които да продължат да популяризират спешния номер сред своите приятели. Специалистите от център 112 участваха в импровизиран сблъсък – дискусия за нагласата и готовността на младите хора да съдействат на Полицията.
На 13 май в бургаското СОУ "Антон Страшимиров" специалисти от 112 и РД „Пожарна безопасност и спасяване” – Бургас презентираха спешния телефон. Децата се срещнаха с пожарникар, който им разказа за трудната професия на огнебореца. Противопожарните екипи и операторите в бургаския център 112 получиха като подарък ръчно изработени от учениците картички.
Филм, презентация и скечове запознаха младежите от СОУ "Железник" и Младежки дом-Стара Загора с възможностите и предимствата на Националната система за спешни повиквания на 12 май. Специалистите от център 112 демонстрираха пред участниците как на практика се ползва тел. 112 и каква информация е необходимо да се подава при критични ситуации. Десет младежи от различни старозагорски училища получиха сертификати „Приятел на тел. 112”. Те ще бъдат допълнително обучени, за да продължат популяризирането на спешния телефон сред връстниците си. След представянето на единния европейски номер за спешни повиквания, членовете на комисията по превенция и представители на полицията проведоха дискусия за готовността на младите хора да съдействат на органите на реда. Младежи и полицаи проведоха символичен сблъсък на аргументи на тема "Длъжен ли съм да сигнализирам на полицията и доносник ли съм, ако го правя".
С телефон 112 се запознаха и ученици от Природоматематическата гимназия „Добри Чинтулов” в Сливен.

 

Районен център 112 – Монтана

 

Ученици от град Бойчиновци научиха как работи спешния телефон

 

На 9 юни специалисти от Районен център 112-Монтана презентираха единния европейски номер за спешни повиквания в СОУ „Васил Левски” - град Бойчиновци. Над 90 педагози и ученици от 5 до 11 клас се запознаха с функциите и предназначението на спешния номер. Беше излъчен документалният филм „112 – Телефонът, без който не можем”. Копия от него бяха раздадени на класните ръководители от училището.
          

Районен център 112 – София


Тестови повиквания на телефон 112 и дискусии с ученици от област Благоевград и Самоков

 

От 11 до 13 май над 200 ученици от област Благоевград се запознаха с работата на спешния телефон 112 и реакциите за действие при извънредни ситуации от 10 до 12 май в 1 ОУ - Сандански, СОУ „Св. Паисий Хилендарски” - Кресна, I ОУ - Гоце Делчев и СОУ „Неофит Рилски” – Банско. Специалисти от столичния център 112 презентираха функциите и предназначението на услугата 112 и разясниха на децата в кои случаи да търсят помощ на спешния номер. Децата взеха активно участие и демонстрираха отлични познания във викторина на тема „Какво знаем за телефон 112”. Беше прожектиран документалният филм „112 – Телефонът, без който не можем”.

На 9 юни специалисти от център 112 презентираха националната система за спешни повиквания в 7 СОУ „Стоян Шапкарев” и в Езикова гимназия ”Акад. Людмил Стоянов” - Благоевград, а на 10 юни в Техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров” и Профилирана гимназия „Константин Фотинов” в Самоков. Учениците виртуално се доближиха до едно работно място в център 112. Беше ситуирано получаване на сигнал за разпилян прах с неизвестен произход в училищния двор. Учениците „на живо” видяха как се подава, приема и препредава към службите за спешно реагиране сигнал за инцидент. В дискусия те споделиха своя опит от ползването на услугата 112.

 

СНИМКИ