МВР

Дирекция "НС 112"

 

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕЛЕФОН 112 С РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ

В периода 21 януари – 6 март 2009 г. „Национална система 112” проведе Национална информационна кампания с регионалните медии в страната за популяризиране на Единния европейски номер за спешни повиквания 112.
Кампанията включваше пресконференции, на които директорът на „Национална система 112” Стоян Граматиков и директорите на районните центрове „112” презентираха функциите, обхвата и предназначението на системата 112, координацията между съставните части на Единната спасителна система и добрите практики от работата на спешния телефон. Бяха представена статистика за броя на обслужените повиквания в 28-те области в страната.
На пресконференциите бяха обявени резултатите от последното проучване на „Евробарометър”, оповестено в Брюксел на Годишната експертна среща на страните-членки на ЕС, в които функционира спешния номер, проведена в Европейския ден на телефон 112 – 11 февруари. Проучването сочи, че България е на първо място по популярност на услугата 112 в ЕС. Страната ни е от малкото държави в Евросъюза, в които разговорът може да бъде осъществен на най-разпространените езици в Общността - английски, френски и немски.
В пресконференциите активно участие взеха директорите на регионалните служби на МВР - Гражданска защита, НС „Пожарна безопасност и спасяване” и Спешна медицинска помощ.
В хода на кампанията в цялата страна бяха разпространени над 600 000 флайери и 10 000 плакати “Телефон 112”. В регионалните медии бяха излъчени и публикувани над 300 интервюта, репортажи и информационни материали за функциите и предназначението на спешния телефон.
През май-юни 2009 г. филмът „112 - Телефонът, без който не можем” беше излъчен двукратно в регионалните телевизии в 27-те области в страната и по БНТ.