МВР

Дирекция "НС 112"

 

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 112 ПРЕЗ 2016 Г.

В изпълнение на Европейската директива за популяризиране на ЕЕНСП бяха излъчени и публикувани над 80 материали и интервюта за системата 112 в националните и регионални медии.
Българската система 112 отново се присъедини към инициативата на Европейската асоциация на спешните номера (EENA) в Брюксел, отбелязвайки Европейския ден на ЕЕНСП 112 – 11 февруари във висши учебни заведения, обхванати по програма „Еразъм +”. още

 

 

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 112 ПРЕЗ 2015 Г.

Едва 27% от европейските граждани разпознават услугата 112, а 70% от тях не намират информация за спешния номер в страната си. В тази връзка заместник-председателят на Европейския Парламент г-жа Aдина-Йоана Вълян, в сътрудничество с Европейската асоциация на спешните номера (EENA), апелира към летищата и авиокомпаниите да подпомогнат пътуващите в цяла Европа при повишаване на осведомеността за телефон 112. - още

 

 

 

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 112 ПРЕЗ 2014 Г.

В изпълнение на Европейската директива за популяризиране на ЕЕНСП бяха излъчени и публикувани над 50 интервюта и материали за работата на системата 112 в националните медии - още

 

 

 

 

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕЕН 112 ПРЕЗ 2013 Г.

През годината бяха излъчени и публикувани над 110 репортажи, интервюта, живи връзки, преки включвания, участия в телевизионни студия и материали с положителен акцент за работата на Националната система 112 в националните медии - още

 

 

 

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕЕНСП 112 ПРЕЗ 2012 Г.

По данни от последното проучване на Евробарометър, публикувано в навечерието на 11 февруари 2012 г., 78% от българските граждани спонтанно определят 112 като телефон, на който биха позвънили при извънредна ситуация - още

 

 

 

 

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕЕНСП 112 В ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ЮНИ 2011 Г.

В периода януари-юни 2011 г. бяха излъчени и публикувани  над 50 обширни репортажи и материали за работата на телефон 112 и ССР в националните медии - още

 

 

 

 

 

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕЛЕФОН 112 ПРЕЗ ЛЯТО 2010 Г.

Повече от 150 милиона европейци годишно пътуват в държавите-членки за почивка или бизнес. Мнозинството от пътуващите граждани се чувстват по-несигурни в друга страна - само 25% от тях са наясно, че 112 функционира в 27-те страни-членки. още

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕЛЕФОН 112 - АПРИЛ-ЮНИ 2010Г.

Специалисти от Дирекция „Национална система 112” презентираха пред над 3000 ученици и педагози от градовете Благоевград, Самоков, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Кресна, Бойчиновци, Сливен, Стара Загора, Бургас, Русе, Кърджали и Смолян функциите, обхвата и предназначението на Единния европейски номер за спешни повиквания. още

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ТЕЛЕФОН 112 – ВАШИЯТ SOS НОМЕР”

Националната информационна кампания „Телефон 112 – Вашият SOS номер” се проведе в периода 19 ноември – 16 декември 2009 г. в градовете Пловдив, Габрово, Ямбол, Враца, Добрич и Благоевград. Тя беше включена в Националния план на Министерския съвет за 2009 г. по Комуникационната стратегия на Република България като член на Европейския съюз. В рамките на кампанията се проведоха семинари, кръгли маси, викторини, анкети, състезания и беседи с над 1200 деца, ученици, студенти, преподаватели, педагози и експерти в сферата на образованието и науката, с цел повишаване информираността на българските граждани за политиките на Европейския съюз, правата и задълженията им като граждани на съюза, както и запознаване с предимствата и случаите на ползване на ЕЕНСП 112. още
 

 

 

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕЛЕФОН 112 С РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ

В периода 21 януари – 6 март 2009 г. „Национална система 112” проведе Национална информационна кампания с регионалните медии в страната за популяризиране на Единния европейски номер за спешни повиквания 112.
Кампанията включваше пресконференции, на които директорът на „Национална система 112” Стоян Граматиков и директорите на районните центрове „112” презентираха функциите, обхвата и предназначението на системата 112, координацията между съставните части на Единната спасителна система и добрите практики от работата на спешния телефон. Бяха представена статистика за броя на обслужените повиквания в 28-те области в страната. още