МВР

Дирекция "НС 112"

 

Новини

Обява за работа

О Б Я В А

Рег. № 10530р-2037/14.09.2017 г.

В Дирекция “Национална система 112” – МВР са вакантни 7 /седм/ щатни бройки за длъжността „системен оператор (оператор-112)“ със средно образование за лица работещи по трудово правоотношение на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, както следва:

Отдел „Районен център 112“ – София

сектор „Приемане на спешни повиквания”

- системен оператор (оператор-112), средно образование – 7 /седем/ щ.бр.

І. Кандидатите за заемане на длъжността системен оператор (оператор-112), /ЛРТП/ със средно образование, трябва да отговарят на следните общи и специфични изисквания:

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Да са пълнолетни;

- Да  имат  българско гражданство;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Да не са привлечени, като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

  1. Минималнo образование – средно образование;
  2. Необходима квалификация: компютърна грамотност (владеене на Microsoft Windowsи Office), умение за компютърна текстообработка на минимум 120 символа в минута;
  3. Минимален професионален стаж - не се изисква.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  1. Познава и използва функционалните възможности на информационно-комуникационната система на НС 112.
  2. Приема спешни повиквания на ЕЕН 112, събира пълната и необходима информация за събитието, въвежда данните в база данни на компютърната система, класифицира повикването по код и предава електронния картон на координатор за последващи действия.
  3. Проверява истинността на информацията, съгласно действащите инструкции.
  4. Осъществява конферентна връзка с дежурните в службите за спешно реагиране, съгласно действащите указания.
  5. Консултира се с координатор при обслужване на специфични сигнали.
  6. Прилага техники за бързо писане при обработване на инцидентите.
ІІ. Основно трудово възнаграждение:

 За длъжността „системен оператор (оператор-112)“ със средно образование – месечно в размер на 507 /петстотин и седем/ лева за длъжност. Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.

Допълнителни възнаграждения:

- процент за прослужено време – съгласно министерска заповед;

- сума за облекло - съгласно министерска заповед;

- постигнати резултати в служебната дейност - съгласно министерска заповед;

- пари за храна - съгласно министерска заповед;

ІІІ. Желаещите лица да работят по трудово правоотношение, следва да подадат ограничен набор документи за работа:

- отдел „Районен център 112“- София, срок за подаване на документи  до 06 октомври 2017 г. включително,  както следва:

1. Заявление /по образец/.

2. Анкетна карта /по образец/.

3. Автобиография /собственоръчно написана/.

4. Копие на лична карта /да пише вярно с оригинала и подпис/.

5. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование /или при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование/.

ІV. Място за подаване на документи – всеки работен ден от 09,00 ч. до 12,00 ч. и 13,00 ч. до 17,00 часа на посочения адрес:

-  отдел „Районен център 112“ - София – гр.София, ул. „Никола Габровски“ №30

С подалите заявления лица ще се проведе събеседване, като същите ще бъдат предварително информирани за мястото и часа на провеждането му.

Поканените за сключване на трудови договори лица, следва да представят удостоверителни документи за назначаване в МВР на посочените позиции.

Лицата ще бъдат уведомени допълнително.

За допълнителна информация: отдел “Човешки ресурси, правно осигуряване и административно обслужване” на ДНС 112 - МВР – тел. 02/960-10-327.

19 сеп 2017

Телефон 112 – тема в платната на млади художници

Търсенето и получаването на помощ при извънредни ситуации посредством телефона за спешни повиквания пресъздадоха талантливи художници в платната си. Със средствата на изобразителното изкуство те визуализираха пожари, бедствия и инциденти, налагащи ползването на телефон 112.

Картините на младите таланти приюти композиция в Националния дворец на децата в столицата, където днес се състоя церемония по награждаване на отличените творби в областния етап на XIV-тия конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. Традиционно организатор на инициативата е СД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР в партньорство с МОН и БЧК. Над тридесет отличени художествени произведения илюстрираха впечатляващ прочит на правилата и моделите на поведение при бедствия от природен и техногенен характер.

Гости на събитието бяха експерти от РУО София-град, Дирекция „Национална система 112” – МВР, БЧК, педагози от столични училища и детски градини.

19 май 2017

Второкласници се запознаха с работата на телефон 112

По покана на ръководството на столичното 6 ОУ „Граф Игнатиев”, експерти от Дирекция „Национална система 112” гостуваха в училището.

Те запознаха над осемдесет второкласници с работата на спешения номер. Специално подготвена презентация дефинира ситуациите, в които се търси помощ на 112, обхвата на услугата и глобите, грозящи авторите на злоумишлени обаждания. Проведената викторина потвърди отличното усвояване на поднесения материал.
Зам.-директорът на училището г-жа Виолета Красналиева благодари за отзивчивостта и професионално поднесените материали и изказа желание за бъдещи контакти. Тя препоръча да се работи с тази възрастова група, тъй като натрупаните знания и умения остават трайни във времето и формират култура за реакция при извънредни ситуации.

03 май 2017

Министър Пламен Узунов: Няма да пожаля сили и средства, за да защитя вашето професионално достойнство

„Вие сте хората, на които разчитаме 24 часа в денонощието да бъдат посредник между нас и спасителните служби, гарантирате нашия живот, здраве, сигурност и имущество“.

С тези думи министърът на вътрешните работи Пламен Узунов се обърна към служителите от Национална система 112 по повод Европейския ден на Единния номер за спешни повиквания - 11 февруари. Министър Узунов увери екипа на ДНС 112, че познава проблемите им. „На път сме да решим някои от тях и няма да пожаля сили и средства, за да защитя вашето професионално достойнство“, каза още министърът. В приветствието си към хората, призвани да бъдат първите, които получават тревожен апел в извънредна ситуация, той изрази благодарност за усилията, които целият екип на Национална система 112 полага за поддържането на ефективна система за реагиране при извънредни ситуации. Вътрешният министър посети столичния център 112, където се запозна с условията за работа и проследи процеса на приемане, отработване и предаване на получените сигнали от операторите на 112 към службите за спешно реагиране.

Беше представена презентация, посветена на използването на социалните медии и съвременните мобилни комуникационни устройства в извънредни ситуации, тема, зададена от Европейската асоциация на спешните номера в Брюксел. В дискусията се включиха директорът на ДНС 112 Цветомир Цеков, старши комисар Красимир Шотаров, директор на дирекция „Оперативни дейности” при ГДПБЗН – МВР, главният дежурен в ОДЧ на СДВР Найден Тодоров, д-р Анелия Георгиева, директор на ЦСМП Кюстендил, председателят на БЧК акад. Христо Григоров и директорът на дирекция ”Аварийна помощ и превенция” в Столична община Красимир Димитров.

Със заповед на министъра на вътрешните работи за образцово изпълнение на служебните си задължения, с грамоти бяха наградени началниците на Районни центрове 112 в Бургас и Кърджали Наталия Миткова и Елена Паскалева.

Празникът уважиха генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, директори и представители на главни дирекции и дирекции от МВР, МЗ, Столична община, АПИ, ПСС, Съюза на глухите в България и от службите за спешно реагиране от София и областите София, Перник, Благоевград и Кюстендил.

10 фев 2017

Специалисти от Национална система 112 се включиха в отбелязването на Международния ден на детето в „Музейко”

Дирекция „Национална система 112” се отзова на поканата на първия научен център за деца в Югоизточна Европа „Музейко” за партньорство при отбелязване на Международния ден на детето – 1 юни.

В Зала 2 на центъра любознателни деца и родители се запознаха с работата на Единния европейски номер 112. Беше представена презентация и викторина за спешния номер. Най-голям интерес предизвика тестът-разговор, в който малчуганите изтегляха картинка със ситуация, налагаща търсенето на помощ, набираха спешния номер и разговаряха с оператор. Децата успешно дефинираха различни кризисни ситуации и се научиха как се предава и приема информация, когато е застрашено тяхното здраве, живот или сигурност и чрез интерактивни игри и картинки за оцветяване.
В отбелязването на празника се включиха и представители на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, FirstAidbg, Renault и Център за градска мобилност.

01 юни 2016

Стоян Граматиков: Решението за създаване на телефон 112 е взето на днешния ден преди 25 години

Решението за създаване на телефон, който да улеснява европейските граждани в достъпа им до службите за спешно реагиране в европейските страни е взето на днешния ден преди 25 години. Българската система 112 е модерна технология, каквато имат и развити държави като Холандия, Германия, Австрия и Испания.

Българската система 112 е модерна технология, каквато имат и развити държави като Холандия, Германия, Австрия и Испания. Това каза директорът на „Национална система 112” Стоян Граматиков при откриване на Европейския ден на телефон 112 във Висшето училище по телекомуникации и пощи.
По идея на Европейската асоциация на спешните номера в Брюксел тази година събитието се провежда във висши учебни заведения, обхванати по програма „Еразъм +”. Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. Димитър Радев подчерта, че ръководеното от него учебно заведение е най-младото в страната, но се стреми да бъде най-европейското и да подготвя добри професионалисти и за работа в системата 112.
Участие в празника на спешния номер взеха преподаватели, студенти и представители на службите за спешно реагиране, които се запознаха с предназначението и обхвата на телефон 112, както и с въвеждането на новата функциналност - Системата е cаll (автоматично генериране на обаждане при пътнотранспортни произшествия).
Събитието беше отбелязан и в градовете Бургас, Варна, Кърджали, Монтана и Русе.
Европейският ден на телефон 112 - 11 февруари е обявен със Съвместна тристранна декларация на ЕК, Европейския Парламент и Съвета от 2009 г. и се чества официално в страните-членки от Общността.

 

11 фев 2016

Експерти от 5 Балкански страни обсъдиха трансграничното сътрудничество при спешни повиквания в граничните зони

Срещата беше открита от заместник-министъра на вътрешните работи Цвятко Георгиев

Готови сме да работим съвместно за изграждане на автоматични връзки между информационните системи, свързани с обслужването на спешни повиквания. С всяка от вашите държави имаме добро взаимодействие в областта на вътрешните работи. С Гърция и Румъния вече имаме и работещи контакти в рамките на Асоциацията на Европейския номер за спешни повиквания 112 – заяви заместник–министърът на вътрешните работи Цвятко Георгиев. Той присъства на среща с ръководители и експерти от Гърция, Румъния, Македония, Сърбия, обслужващи спешни повиквания.
Практиката показва, че съществуват редица случаи, в които спешно повикване за инцидент в даден пограничен район се насочва автоматично към център за спешни повиквания на съседната държава. Целта на срещата е да се обсъдят възможности за директно взаимодействие и работещи механизми за трансгранично сътрудничество при спешни повиквания в граничните зони за подобряване на реакцията при извънредни ситуации чрез Единния европейски номер 112.

04 фев 2016

Едва 15 % от обажданията се насочват към старите номера за спешни повиквания

Нямаме оплаквания от съвместната работа със службите за спешно реагиране в област Кюстендил. Това каза директорът на „Национална система 112” Стоян Граматиков на провелата се днес кръгла маса на тема „Взаимодействие между Районен център 112, службите за спешно реагиране и местната власт в Област Кюстендил”.

Срещата е регулярна и позволява да се дискутират въпроси, свързани със съвместната работа, а едновременно с това да се популяризира услугата 112. „Основната цел е да обсъдим това, което може да подобрим в работата, ако нещо може да бъде направено по-добре”, каза още Стоян Граматиков. По думите му в област Кюстендил се отчита увеличаване на повикванията с 5%. Около 85 % за страната е делът на повикванията към телефон 112. Само 15 % от повикванията все още отиват към старите телефонни номера за спешни повиквания.
Директорът на ОД на МВР – Кюстендил Елиан Стамболийски посочи, че дирекцията има опит и добри практики в комуникацията с другите служби за спешно реагиране. Изградени са две работни места, контролиращи постъпилите сигнали, както и преки телефонни линии, даващи възможност за изясняване на конкретни детайли в определени случаи. При повикване за медицински случай линейките се отзовават до 20 минути при 66% от населените места в област Кюстендил, съобщи д-р  Анелия Георгиева, директор на ЦСМП. При останалите времето се надвишава, но гражданите трябва да отчетат терена и атмосферните условия. Има населени места, които са пръснати и труднодостъпни и се оплакват от забавяне. Д-р Георгиева поясни, че с цел избягване на недоволство е въведена конферентната връзка. През миналата година през телефон 112 в ЦСМП-Кюстендил са постъпили 22 872 обаждания на пациенти. Директорът на Пожарната Гроздан Христов отчете, че огнеборците са гасили 143 пожара с материални щети, 368 – без материални щети, проведени са 266 спасителни дейности и са поети 20 лъжливи повиквания.
През изминалата година за област Кюстендил най-много повиквания от 112 са били насочени към екипите на ЦСМП - 19 376 (56,9%), 11 623 са били предназначени за полицията, за пожарната служба - 1 522, отчете началникът на РЦ 112-София Цветомир Цеков. Около 16% от повикванията за областта са били приети от други районни центрове. Най-много сигнали по общини са получени от община Кюстендил - 15 160 и община Дупница - 9 626, най-малко - от Бобошево - 618 и Трекляно - 145. Средно на 1 000 души население към ЦСМП най-много сигнали са подадени от община Невестино, към полицията от общините Кочериново и Дупница и към ПБЗН - от община Кюстендил. Цветомир Цеков отчете още, че са регистрирани около 4,5% обаждания с искане на информация не по предназначение и 0,1% - сигнали, свързани с лъжливи повиквания.
Данните показват, че през месец януари тази година най-висок - 56, 4 %, е делът на инцидентите, насочени към ЦСМП - Кюстендил, 26,9% към полицията и 8,8% към пожарната.  И през февруари най-висок е делът на инцидентите към ЦСМП - 59,9%, към полицията - 28,9% и 4,1 % към пожарната служба.
"Знаете, че националната система 112 е един ангажимент, който ни е възложен от Европейския съюз и Европейската комисия. От 2008 г. телефон 112 вече е факт във всички държави членки на ЕС", припомни областният управител Виктор Янев.


 

25 мар 2015