МВР

Дирекция "НС 112"

 

Новини

Взаимодействието между ДНС 112/Районен център 112 София, СДПБЗН и РД ПБЗН София-област, Перник, Благоевград и Кюстендил беше дискутирано на семинар

В Паничище се проведе семинар на тема „Взаимодействие между ДНС112/Районен център 112 София, СДПБЗН и РД ПБЗН София-област, Перник, Благоевград и Кюстендил“. „Разчитам на откровена и ползотворна дискусия, която да спомогне за обективно отчитане на тенденции и унифициране на подходи, целящи по-висока оперативност и ефективност“, подчерта при откриването ВПД директорът на Дирекция „Национална система 112“, г-жа Марина Велинова.

Г-жа Севда Николова, ВПД началник отдел „Анализ и оценка на спешните повиквания“, представи пред участниците "Сравнителен анализ на получените на ЕЕНСП 112" сигнали от компетентността на ПБЗН по области за периода 01.01.2021 г.– 31.03.2022 г., който илюстрира динамиката и тенденциите в общата работа между телефон 112 и структурите на ПБЗН в Югозападния район за планиране. Експерти от ДНС 112  презентираха новата технология за обслужване на спешните повиквания в Националната система 112, услугата eCall в България, разширената мобилна локализация (Advanced Mobile Location – AML), достъпа на хора със слухови и/или говорни увреждания до ЕЕН 112 и добрите практики при взаимодействието с ПБЗН.

В работата на семинара се включиха представители от ДНС 112, РЦ 112 – София, СДПБЗН и РД ПБЗН София-област, Перник, Благоевград и Кюстендил.

06 юни 2022

Над 250 ученици научиха за спешния телефон 112

Учениците от всички паралелки на 3 и 4 клас в столичното 119 СУ ”Академик Михаил Арнаудов” се срещнаха с оператори от Районен център 112 – София. В рамките на един учебен час по три класа с голям интерес изгледаха специално подготвена презентация за Единния европейски номер за спешни повиквания 112. Децата научиха в какви ситуации трябва да набират спешния номер, кои служби за спешно реагиране активира услугата и защо не бива да търсят информация или да се шегуват с операторите.

Учениците дискутираха казуси и зададоха много въпроси на операторите.

Инициативата „Запознай се с функциите и предназначението на телефон 112“ е част от постоянната информационна кампания на Дирекция „Национална система 112“ за повишаване на обществената информираност за услугата 112 на различни обществени групи, с акцент върху децата и учениците в страната. 

10 май 2022

Дирекция „Национална система 112“ към Министерство на вътрешните работи реализира успешно проект за внедряване на разширена мобилна локализация на територията на Република България

ДНС 112-МВР успешно реализира проекта за внедряване на разширена мобилна локализация (Advanced Mobile Localization - AML) в Национална система 112 на територията на Република България.

AML е безплатна услуга, достъпна за смартфони, която автоматично изпраща точното местоположение до службите за спешно реагиране всеки път, когато гражданин се свърже с 112. AML локализацията се извлича с помощта на сигнали за местоположение от клетъчни кули, GPS, wifi и сензори на телефона.

Проектът е много важен за дейността на НС 112, повишаване функционалностите на системата и спазване законовите задължения за осигуряване на непрекъснат и качествен достъп до телефон 112 с цел защита живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите.

За да отговорим на очакванията на гражданите сме длъжни да внедряваме съвременни технологии, както да се използват предимствата и възможностите им, така и за удобство на гражданите.

Проектът допълва и подобрява използваната до днес локализация в НС 112, базирана на клетките на мобилните оператори.

Внедрената от  Google за устройства с Android - Android Emergency Location Service (ELS) вече работи в България. ELS се поддържа в 99% от устройствата с Android, ако устройството работи с Android OS 4.4 и по-нова версия и има инсталирани услуги за Google Play. В партньорство с Google, България е първата страна, внедрила версия 2 на ELS, която включва допълнителни данни като надморска височина и език на устройството. България може да се похвали, че е внедрила услугата много ефективно с помощта на мобилните оператори, тоест за повече от 78% от разговорите точната локация пристига в рамките на 10-15 секунди от разговора.

ДНС 112 в момента провежда финални тестове с Apple, преди да пусне услугата за телефони с операционна система iOS.

 Какъв е проблема и защо е необходима AML/ELS?

Когато потърсят 112 гражданите очакват да бъдат локализирани лесно. Нещо повече, те мислят, че операторите от 112 виждат на картата къде се намират.

Представете си, че разхождайки се ставате неволен свидетел на инцидент (пожар, катастрофа, припаднал човек и др.). Или се изгубите в планината. Първото нещо, което трябва да направите е да се обадите на 112! Да, но не знаете адреса.

Проблемът не е само в посочените примери. Практиката доказва, че в паниката си човек забравя дори и домашния си адрес, а използваната локализацията на ниво мобилна клетка е неточна. В зависимост от разположението на клетките на мобилните оператори, в населените места тя достига до 500 метра и повече, а в извън населените до 30 км. Така понякога времето за изясняването местоположението на инцидента е причина за забавяне.

 Какви са възможностите и ползите от AML/ELS?

В Европа 75% от повикванията към спешния телефон са от мобилни телефони, а в България този процент е по-висок. Това дава възможност за точна локализация на по-голямата част от повикванията, използвайки разработените услуги за разширена мобилна локализация от компаниите Google (ELS) и Apple (AML) за телефони с техните операционни системи съответно Android и iOS.

Основната полза от AML/ELS е подобрената точност на локализацията до 4000 пъти, което съгласно проучване на EENA ще доведе  до спасяването  на 7500 души повече и спестяването на 95 милиарда евро в ЕС само в рамките на следващите 10 години.

Точността на информацията за местоположението обикновено варира от 5 до 50 метра.

 Как работи AML/ELS и трябва ли гражданите да инсталират нещо на телефона си, за да я използват?

AML/ELS се активира автоматично, когато се осъществява спешна комуникация с телефон 112. По време на комуникацията между гражданин и оператор 112, смартфонът автоматично активира услугата си за местоположение и след като се определи точната позиция (най-вече въз основа на GNSS или Wifi), тази информация се изпраща директно до 112 чрез SMS (или SMS с данни за Android).

AML/ELS не е приложение! Услугата е вградена в смартфона и ще работи автоматично за телефоните, които са с активиран AML/ELS и в държавите, в които AML/ELS е активиран, т.е. не изисква каквото и да е действие от страна на гражданите.

Къде работи AML/ELS?

Към днешна дата AML/ELS е внедрена в 34 държави по света, от които 21 в Европа. България може да се похвали, че внедри услугата много ефикасно с помощта на мобилните оператори т.е. при повече от 78 % от обажданията точна локализация пристига в рамките до 10-15 секунда от повикването. В партньорство с Google, България е първата страна, която внедри новата версия 2 на ELS за Android устройства, при която освен GPS координати се получават надморска височина и език на устройството. В момента ДНС 112 провежда финални тестове с Apple, преди пускане на услугата и за телефони с iOS операционна система.

 

11 фев 2022

Служителите от ДНС 112 отбелязаха професионалния си празник

Националната система 112 с нова услуга

В Националната система 112 е внедрена услугата AML (Advanced Mobile Location), която подобрява точността на локализацията до четири хиляди пъти, спрямо използваната досега, която е базирана на клетките на мобилни оператори. Услугата е част от новите операционни системи на смартфоните и когато ползвателят я разреши, неговото местоположение се активира и изпраща автоматично до телефон 112 в случай на инцидент. Това стана ясно при отбелязването на Европейския ден на телефон 112, който се проведе чрез zoom връзка. Проектът оптимизира времето за реакция и оказване на помощ, а информацията е достъпна само за центровете 112 и службите за спешно реагиране, в съответствие с националното законодателство по защита на личните данни и регулаторните изисквания e-Privacy DIRECTIVE и GDPR. Новата функционалност, работата през изминалата година и предизвикателствата пред системата 112 представиха Марина Велинова, началник отдел „Анализ и оценка на спешните повиквания“ в ДНС 112 и г-жа Анита Николова, координатор в РЦ 112 София.

От името на министъра на вътрешните работи, зам.-министър Таня Райчева се обърна към служителите от дирекцията, като им благодари за всеотдайния труд и съпричастност към проблемите на хората.

Поздравления към служителите на „Национална система 112“ в деня на техния професионален празник поднесоха директорът на ГД ПБЗН главен комисар Николай Николов, зам.-директорът на ГД „Национална полиция“ старши комисар Борислав Муеров, главният секретар на Българския Червен Кръст д-р София Стоименова и Дирекция „Аварийна помощ и превенция-Столична община.

С грамоти от министъра на МВР Бойко Рашков бяха наградени 24 служители и  с „Писмена похвала“ от директора на ДНС 112 - 16.

През 2021 г. са приети 3 535 010 повиквания, от които 2 128 537 с конкретни искания на граждани за оказване на помощ (реални сигнали) или 60% от всички повиквания. Нерегламентираните повиквания са намалели с 21,35% спрямо 2019 г.

Повишен е броят на сигналите към ЦСМП, свързани с пандемията от COVID-19, което води по увеличение на медицинските инциденти със 7.73% спрямо 2019 г. и с 5.46% спрямо 2020 г.

Сигналите, предадени за реакция към СДВР/ОДМВР през 2021 г., са с 3.32% повече от 2019 г. и с 4.41% по-малко от 2020 г. Сигналите за престъпления против собствеността са намалели с 8.69%, а против личността - с 3.68%.

Сигналите за пътно-транспортни произшествия са нараснали с 14.21% спрямо 2020 г.

Сигналите, предадени към РДПБЗН са с 12.06% по-малко от 2019 г. и с 3.45% повече от 2020 г.

С 8.26% спрямо 2019 г. и с 2.07% спрямо 2020 г. са нараснали предадените сигнали на други служби.

 

11 фев 2022

Участие на експерти от 112 в годишната конференция на EENA

Българската система 112 беше представена на годишната конференция на Асоциацията на европейския спешен номер 112 (EENA) в Рига, Латвия.

Българската система 112 беше представена на годишната конференция на Асоциацията на европейския спешен номер 112 (EENA) в Рига, Латвия.

В панел „Приемане на спешни повиквани по света“ държавният експерт от ДНС 112 Зеки Малунски запозна участниците с текущия модел на системата в България и следващото поколение проекти и реформи, които предстоят да бъдат имплантирани в нея. Презентацията предизвика дискусия сред участниците с акцент предизвикателствата пред 112 и пандемията от КОВИД 19.

В конференцията участват представители на системите 112 от Европа, Обединеното кралство и други държави извън ЕС. Специален гост е Фиона Лии от Google.

Презентацията на Национална система 112 – България ще бъде достъпна онлайн  от  25 октомври на интернет страницата на EENA.

07 окт 2021

Представяне на Национална система 112 на уебинар на Европейската асоциация на спешните номера (EENA)

Експерти от Дирекция „Национална система 112“ – МВР представиха Националната система 112

Експерти от Дирекция „Национална система 112“ – МВР представиха Националната система 112 на уебинар, организиран от Европейската асоциация на спешните номера (EENA) – Брюксел, в който участваха над 70 представители от партньорските служби на страните-членки и на европейски институции, свързани с дейността на  Единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Зеки Малунски, държавен експерт в ДНС 112 и Стилиян Велчев, началник сектор „Координация и системно администриране“ в Районен център 112 Русе презентираха действащата система за приемане и обработка на спешни повиквания, внедрени и в процес на внедряване допълнителни услуги, съгласно европейското законодателство, както и бъдещи проекти, реформи и планове за изграждане на система от Ново поколение – NG 112. Презентацията предизвика голям интерес, в резултат на което бяха зададени множество въпроси.

Възможността, предоставена от EENA, е безспорно признание за добрите резултати, постигнати в последните години от Националната система 112. Поредицата семинари продължава, като в следващия уебинар през месец май, Франция ще представи своята система 112.

Повече информация за уебинара, презентацията и запис на българското представяне може да намерите на следния линк: https://eena.org/webinars/emergency-communications-reforms-in-bulgaria/ 

06 апр 2021

Дирекция „Национална система 112” отбеляза Европейския ден на телефон 112

Той се проведе под мотото „Да кажем „Благодаря“ на хората, които винаги ни помагат

Европейският ден на телефон 112 беше отбелязан със zoom връзка под мотото „Да кажем „Благодаря“ на хората, които винаги ни помагат“. И тази година България се включи в инициативата на  Европейската асоциация на спешните номера, която призова  гражданите да споделят в социалните мрежи своята лична история. В дирекция „Национална система 112“ са получени над 500 благодарности на граждани за оказана помощ и съдействие в извънредна ситуация, две от които с видеобръщения.

От името на министър Христо Терзийски, зам.-министър Милко Бернер се обърна към служителите от дирекцията и им благодари за всеотдайния труд и съпричастност към проблемите на хората. Той ги увери, че ръководството на МВР ще продължи да утвърждава единния номер 112 като съвременна европейска услуга, осигуряваща високи стандарти при търсенето и получаването на помощ и гарантираща здравето, живота и сигурността на гражданите в риск.

Поздравление към служителите на „Национална система 112“ в деня на техния професионален празник поднесоха зам.-министър Михаил Златанов, зам.-главният секретар на МВР главен комисар Стоян Темелакиев, директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов, зам.-директорът на ГД „Национална полиция“ старши комисар Благородна Макева, зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, зам.-председателят на Агенцията по безопасност на движението по пътищата Анжелина Тотева, директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ в Столична община Красимир Димитров, говорителят на ЦСМП-София Катя Сунгарска, председателят на БЧК акад. Христо Григоров и председателят на младежката организация на СГБ Росица Караджова.

Работата на системата 112 в условия на пандемия беше отчетена от директора на Национална система 112 Цветомир Цеков и началника на РЦ 112 София. От името на административния секретар на МВР Бойко Славчев и директора на ДНС 112 бяха наградени служители, доказали висок професионализъм.

През 2020 г. са приети 3 619 998 повиквания, от които 2 137 288 с конкретни искания на граждани за оказване на помощ (реални сигнали). Към службите за спешно реагиране са изпратени 1 423 119 инцидента, което е с 4,2 % увеличение спрямо 2019 г. Запазена е тенденцията на увеличение на относителния дял на регламентираните повиквания от общия брой приети  – 59% за 2020 г. и 53% за 2019 г.  Злоумишлените обаждания са намалели с над 50 000 броя, вследствие на предприетите мерки от ДНС 112 и СДВР/ОДМВР за търсене на отговорност и издаване на наказателни постановления на граждани, злоумишлено използващи телефон 112. Сигналите, предадени към полиция, са се увеличили с 6,26 %. Наблюдава се намаление с 11,76% на сигналите за престъпления против личността, с 20% - на тези за пътнотранспортни произшествия и с 15 % - към звената на пожарна и аварийна безопасност.

Сигналите към Центровете за спешна медицинска помощ са се увеличили с 2,16 %, същата тенденция – с 14,98% се наблюдава и към Планинска спасителна служба, ИА „Морска администрация”, Агенция „Пътна инфраструктура”, Изпълнителна агенция по горите и общините.

Значително е намалял броят на сигналите за терористични актове, бедствия, за инциденти и събития с животни, за аварии и за изгубени и бедстващи хора.

Средно на ден центровете 112 са обслужвали по 9 888 повиквания.

 

 

 

11 фев 2021