МВР

Дирекция "НС 112"

 

ДИРЕКТОР

 

инж. ЦВЕТОМИР ИЛИЕВ ЦЕКОВ
Роден 1955 г.

Образование:

• 1975 г. - 1980 г. - Висш Машинно-Електротехнически Институт – София, магистър по радиоелектроника, специалност радиотехника.
• 1970 г. - 1973 г. - Математическа Гимназия „Николай Лобачевски”,  гр. Ямбол.


Специализации и курсове:

1984 г. - Висш Машинно-Електротехнически Институт – София. Специализация  „Цифрови комутационни системи”.


Професионална кариера:

20.04.2017 г. - до сега - Директор на ДНС 112
03.11.2016 г. - 19.04.2017 г. - ИД Директор на ДНС 112
2010 г. – 2016 г. - Началник на „Районен център 112”- София.
2008 г. – 2009 г. -  Директор на „Районен център 112”- София.
2007 г.  –  8.12.2008 г. - БТК  АД  –  ЦУ, Проектен мениджър.
2005 г.  –  2007 г. - БТК  АД  –  ЦУ, Началник отдел „Управление на проекти”.
2004 г.  – 2005 г. - БТК  АД  –  ЦУ, Главен специалист „Управление на проекти”.
1997 г.  –  2004 г. - БТК АД - РУД - Бургас, Заместник Директор на ТРД  - Ямбол.
1992 г. – 1997 г. - Министерство на съобщенията - ТПД - Ямбол, Директор на Районна станция на съобщенията – Ямбол.
1987 г. – 1992 г. - Министерство на съобщенията - Окръжно Управление на Съобщенията - Ямбол, Началник отдел „Пренос, комутация, токозахранване и радиофикация.
1982 г. – 1987 г. - Министерство на съобщенията - Окръжно Управление на Съобщенията - Ямбол, Началник отдел „ВЧУ и токозахранване”.
1980 г. – 1982 г. - Министерство на съобщенията - Окръжно Управление на Съобщенията - Ямбол, Началник служба „ВЧУ”.


Чужди езици  - Английски, руски и немски.