МВР

Дирекция "НС 112"

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕЕНСП 112 ПРЕЗ 2012 Г.

По данни от последното проучване на Евробарометър, публикувано в навечерието на 11 февруари 2012 г., 78% от българските граждани спонтанно определят 112 като телефон, на който биха позвънили при извънредна ситуация.
В изпълнение на европейската директива за популяризиране на спешния номер бяха излъчени и публикувани над 110 участия на живо, интервюта, репортажи, телефонни включвания и материали с положителен акцент за работата на телефон 112 и службите за спешно реагиране в националните и най-рейтингови регионални медии.
В периода 11 януари – 11 февруари Българската Национална Телевизия безвъзмездно излъчи информационен клип за телефон 112.
В изпълнение на Писмо на заместник-председателите на Европейската комисия г-жа Нели Крус и г-н Сиим Каллас, което е в контекста на популяризиране на телефон 112 сред държавите-членки, с информационни стикери и банер 112 бяха обезпечени пристанищата и интернет страницата на ИА ”Морска администрация”.
Специалисти от ДНС 112 презентираха работата на телефон 112 пред деца и ученици в градовете София, Бургас, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Варна, Русе, Смолян, Монтана, Кърджали и Велинград, Съпътстваща инициатива беше излъчване на документалния филм „112–телефонът, без който не можем”. Училищните бази бяха обезпечени с информационни материали и копия от филма. Работата на спешния номер беше представена пред кметове, общински съветници и областни администрации в Благоевград, Кюстендил и Перник.
Европейският ден на телефон 112 беше отбелязан от над 660 ученици от началния курс в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Смолян и Монтана.
Съвместно с БЧК – Бургас, БМЧК Бургас, ОД на МВР Бургас, РИО Бургас и Община Бургас, ДНС 112 спечели проект „Да предпазим децата от войната по пътищата”, финансиран от сдружение „SOS-ptp”. Наградният фонд беше вложен в изграждането на площадка с примерен път, пешеходна пътека и знаци в двора на ОУ «Княз Борис І» в Бургас, за упражняване на различни ситуации, които могат да възникнат при движението по пътищата. Специалисти от ДНС 112 взеха участие в международната конференция „Ролята на НАТО в Черно море – терористични актове” - Бургас, Майски фестивал “Бъдеще с традиции – Кърджали 2012”, Международното учение „Бриз 2012” - Бургас и др. С работата на Националната система 112 бяха запознати представители на БЧК – Давидов щит от Израел.