МВР

Дирекция "НС 112"

 

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ„Телефон 112 – Вашият SOS номер”

Националната информационна кампания „Телефон 112 – Вашият SOS номер” се проведе в периода 19 ноември – 16 декември 2009 г. в градовете Пловдив, Габрово, Ямбол, Враца, Добрич и Благоевград. Тя беше включена в Националния план на Министерския съвет за 2009 г. по Комуникационната стратегия на Република България като член на Европейския съюз. В рамките на кампанията се проведоха семинари, кръгли маси, викторини, анкети, състезания и беседи с над 1200 деца, ученици, студенти, преподаватели, педагози и експерти в сферата на образованието и науката, с цел повишаване информираността на българските граждани за политиките на Европейския съюз, правата и задълженията им като граждани на съюза, както и запознаване с предимствата и случаите на ползване на ЕЕНСП 112.
Семинарите се проведоха от директорите на районните центрове „112” - София, Бургас, Кърджали, Монтана, Варна и Русе. Съпътстващи инициативи бяха презентация на системата 112 и излъчване на документалния филм „112 – Телефонът, без който не можем”.
В рамките на кампанията се проведе конкурс за литературно произведение за деца от 7 до 15 години на тема „Телефон 112 – моят SOS номер”. В конкурса участие взеха 36 ученици от областите София, Пазарджик, Ямбол, Благоевград, Разград, Габрово и Кърджали.
Филмът „112 – Телефонът, без който не можем” беше излъчен двукратно по БТН и Про БГ, публикувани бяха информационни банери „112” в четири рейтингови интернет-страници и излъчени радиоклипове „112” по БНР. Копия от филма бяха тиражирани и разпространени до директорите на учебни заведения в шестте области.
За целите на кампанията бяха произведени и разпространени 18 500 дипляни, 8 500 стикера, 100 плаката, 1500 папки и 4 000 календари „112”.
 
Хронология на кампанията

• При старта на кампанията в Пловдив се включиха над 350 директори, учители и ученици от 27 гимназии в Пловдив, Асеновград и Стамболийски. Там от 15 до 30 октомври беше проведена анкета „Какво знам за телефон 112” сред 236 учители и 2078 ученици от 4 професионални гимназии, чиито резултати бяха обявени на семинар на 19 ноември в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия.

• На 24 ноември в Габрово акцентът беше поставен върху работата с предучилищния курс. Бъдещите първокласници от Целодневна детска градина „Явор” демонстрираха отлични познания за функциите и предназначението на спешния телефон. Под формата на състезание с много игри и песни, децата показаха усвоени модели на поведение при ситуации, в които е необходима намесата на службите за спешно реагиране.

• Над 200 ученици и педагози от Ямбол се включиха на 26 ноември  на семинар в ОУ „П. Р. Славейков”. Активно участие взеха и над 30 директори на училища от Ямболска област, представители на Регионалния инспекторат на МОМН, МВР, РС „ПБС”, Гражданска защита, Спешна медицинска помощ, БЧК, родители и журналисти. В училището се проведе викторина и семинар.

• Шестокласниците от СОУ "Христо Ботев" във Враца демонстрираха отлично познаване на функциите, предназначението и случаите на ползване на телефон 112. В училището беше проведена анкета, чиито резултати бяха обявени на семинар на 1 декември, воден от директора на Районен център 112 – Монтана инж. Сашка Ранделова.

• На 2 декември експерти от „Национална система 112” симулираха пред ученици от СОУ „Георги Измирлиев” в Благоевград как работи спешният телефон. Така четвъртокласниците „на живо” проследиха механизма на постъпване и обслужване на повикванията в центровете 112 и препредаването им към службите за спешно реагиране. Симулацията беше осъществена чрез конферентна връзка между училището и столичния център 112. Беше проведена викторина с награди „Какво знаем за телефон 112” и бяха отчетени резултатите от проведена анкета за телефон 112 със 172 ученика от училището.

• Ученици, педагози и директори от област Добрич посетиха на 2 декември „Районен център 112” във Варна, където се запознаха с механизма на постъпване, обработване и пренасочване на повикванията към службите за спешно реагиране. Директорът на Център 112 във Варна  инж. Никола Вълев презентира работата на Националната система за спешни повиквания 112 и отговори на многобройните въпроси на учениците. Така те научиха най-важните правила за действие и реакция при спешни случаи и инциденти. Всички получиха комплект информационни материали за спешния телефон.

• В Добрич кампанията се проведе на 8 декември и обхвана над 100 директори, учители и ученици от училищата в област Добрич, представители на Областната и Общински администрации, Регионалния инспекторат по образование, на МЗ – Център за спешна медицинска помощ, МВР – ОД и ОЗ „Пожарна безопасност и спасяване”, ТД „Гражданска защита” и журналисти от местни медии.
 
• Кампанията беше закрита на 16 декември 2009 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград, където се проведе дискусия с над 200 студенти, преподаватели, кметове на общини и журналисти. Беше презентирана архитектурата, функциите и обхвата на Националната система за спешни повиквания, както и методиката за контрол на качеството на услугата 112. Чрез тестово повикване беше симулирано как работи в реално време център 112 в столицата, как постъпват и се пренасочват сигналите към службите за спешно реагиране.


Директорът на „Национална система 112” Стоян Граматиков връчи наградите на победителите в конкурса за литературно произведение „Телефон 112 – моят SOS номер”. Гост на семинара беше зам. - областният управител на област Благоевград Георги Баханов.

 


Победители в конкурса за литературно произведение за ученици от 7 до 15 години