МВР

ОД Варна

 

Статистически данни

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
09.01.2019г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
06.07.2018г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017
09.01.2018г.
Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2017 до 30.06.2017

07.07.2017 г.
Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016

09.01.2017 г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2016 до 30.06.2016

07.07.2016 г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

06.01.2015 г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2015 до 30.06.2015

07.07.2015 г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.07.2014 до 31.12.2014

08.01.2015 г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2014 до 31.08.2014

03.09.2014 г.