МВР

ОД Варна

 

Статистически данни

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
07.07.2021г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
08.01.2021г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
06.07.2020г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
14.01.2020г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
09.01.2019г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
06.07.2018г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017
09.01.2018г.
Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2017 до 30.06.2017

07.07.2017 г.
Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016

09.01.2017 г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2016 до 30.06.2016

07.07.2016 г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

06.01.2015 г.

Статистически данни за ОДМВР - Варна за периода от 01.01.2015 до 30.06.2015

07.07.2015 г.