МВР

ОД Варна

 

Районни служи на РДПБЗН Варна

Първа РСПБЗН – Варна
9009, гр. Варна, бул. „Сливница”   № 159
телефон: 052 553701
e-mail:
[email protected] 
Началник на Първа РСПБЗН – Варна главен инспектор Петя Кюпова - Господинова
приемен ден: вторник, от 10:00 до 12:00 часаВтора РСПБЗН – Варна
9003, гр. Варна, бул. „Първи май”   № 46
телефон: 052 370 958
e-mail: [email protected]
Началник на Втора РСПБЗН – Варна главен инспектор Димитър Янев
приемен ден: вторник, от 10:00 до 12:00 часа


Трета РСПБЗН – Варна
9154, гр. Аксаково, Летище - Варна
телефон: 052 652 761
e-mail: [email protected]
Началник на Трета РСПБЗН – Варна главен инспектор Любомир Любенов
приемен ден: вторник, от 09:00 до 11:00 часа


РСПБЗН – Девня
9160, гр. Девня, кв. „Повеляново”, Промишлена зона - юг
телефон: 0519 92323
e-mail: [email protected]
Началник на РСПБЗН – Девня главен инспектор Николай Георгиев
приемен ден: вторник, от 08:30 до 10:30 часа


РСПБЗН – Провадия
9200, гр. Провадия, ул. „Патриарх Евтимий” № 1
телефон: 0518 43155
e-mail: [email protected]
Началник на РСПБЗН – Провадия главен инспектор Никола Колев
приемен ден: вторник, от 10:00 до 12:00 часа


РСПБЗН – Долни чифлик
9120, гр. Долни чифлик, ул. „Армейска” № 19
телефон: 05142 2352
e-mail: [email protected]
Началник на РСПБЗН – Долни чифлик главен инспектор Илко Тодоров
приемен ден: вторник, от 10:00 до 12:00 часа


РСПБЗН – Вълчи дол
9250, гр. Вълчи дол, ул. „Ал. Стамболийски” № 44
телефон: 05131 2242
e-mail: [email protected]
Началник на РСПБЗН – Вълчи дол главен инспектор Димитър Димитров
приемен ден: сряда, от 09:00 до 11:00 часа


РСПБЗН – Дългопол
9250, гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров” № 4
телефон: 0517 22180
e-mail: [email protected]
Началник на РСПБЗН – Дългопол главен инспектор Валентин Николов
приемен ден: сряда, от 13:00 до 15:00 часа