МВР

ОД Варна

 

Указател на РДПБЗН Варна

РДПБЗН – Варна

адрес:          гр. Варна, бул. „Сливница”   № 159
телефон:      052 553 738
e-mail:         [email protected]Директор РДПБЗН
Комисар Тихомир Тотев
приемен ден: вторник, от 09:00 до 11:00 часа
телефон: 052 652 220/052 500 561

Сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“
Началник на сектор ПСД главен инспектор Стоян Стоянов
гр. Варна, бул. „Сливница”   № 159
телефон: 052 553 703

 

Група „Оперативен център”
гр. Варна, ул. „Д-р Л. Заменхоф”   № 38
телефон: 052 615 112

Сектор „Специализирани оперативни дейности“
Началник на сектор СОД главен инспектор Стойчо Атанасов
гр. Варна, местност „Малка Чайка”
телефон: 052 370 911

 

Сектор „Превантивна и контролна дейност”
Началник на сектор ПКД главен инспектор Антон Ангелов

гр. Варна, бул. „Сливница”   №159
телефон: 052 553 702


Група „Превантивен контрол и превантивна дейност”
гр. Варна, бул. „Сливница”   №159
телефон: 052 652 660


Сектор „ПБС на Летище – Варна”
Началник на сектор „ПБС на Летище – Варна” главен инспектор Емил Калинов
гр. Варна, Летище - Варна
телефон: 052 553 054


РАЙОННИ СЛУЖБИ


Първа РСПБЗН – Варна
гр. Варна, бул. „Сливница”   № 159
телефон: 052 553701
e-mail:
[email protected] 
Началник на Първа РСПБЗН – Варна главен инспектор Петя Кюпова - Господинова
приемен ден: вторник, от 10:00 до 12:00 часаВтора РСПБЗН – Варна
гр. Варна, бул. „Първи май”   № 46
телефон: 052 370 958
e-mail: [email protected]
Началник на Втора РСПБЗН – Варна главен инспектор Димитър Янев
приемен ден: вторник, от 10:00 до 12:00 часа


Трета РСПБЗН – Варна
гр. Варна, Летище - Варна
телефон: 052 652 761
e-mail: [email protected]
Началник на Трета РСПБЗН – Варна главен инспектор Иван Докторов
приемен ден: вторник, от 09:00 до 11:00 часа


РСПБЗН – Девня
гр. Девня, кв. „Повеляново”, Промишлена зона - юг
телефон: 0519 92323
e-mail: [email protected]
Началник на РСПБЗН – Девня главен инспектор Николай Георгиев
приемен ден: вторник, от 08:30 до 10:30 часа


РСПБЗН – Провадия
гр. Провадия, ул. „Патриарх Евтимий” № 1
телефон: 0518 43155
e-mail: [email protected]
Началник на РСПБЗН – Провадия главен инспектор Никола Колев
приемен ден: вторник, от 10:00 до 12:00 часа


РСПБЗН – Долни чифлик
гр. Долни чифлик, ул. „Армейска” № 19
телефон: 05142 2352
e-mail: [email protected]
Началник на РСПБЗН – Долни чифлик главен инспектор Илко Тодоров
приемен ден: вторник, от 10:00 до 12:00 часа


РСПБЗН – Вълчи дол
гр. Вълчи дол, ул. „Ал. Стамболийски” № 44А
телефон: 05131 2242
e-mail: [email protected]
Началник на РСПБЗН – Вълчи дол главен инспектор Димитър Димитров
приемен ден: сряда, от 09:00 до 11:00 часа


РСПБЗН – Дългопол
гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров” № 4
телефон: 0517 22180
e-mail: [email protected]
Началник на РСПБЗН – Дългопол главен инспектор Валентин Николов
приемен ден: сряда, от 13:00 до 15:00 часа