МВР

ОД Варна

 

ОДМВР ВАРНА

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрива в Република България

/бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище/

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

Контакти:

ОД на МВР - Варна
052652 097

 

 

Карта на бежанец

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез ПОС терминал 

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110

 

Банкова сметка

 

BIC: STSA BGSF

Банка ДСК ЕАД- клон Варна

 

IBAN:

BG32 STSA 9300 3106

8776 01