МВР

ОД Варна

 

Проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги

Доклад за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни в ОДМВР Варна през 2020г. ДОКЛАД

 Доклади за измерване степента на удовлетвореност на потребителите на административни услуги през първото шестмесечие на 2021г. по метода "Таен клиент" и при анкетно проучване:
Доклад "Таен клиент"

Доклад - анкетно проучване