МВР

ОД Варна

 

ОДМВР ВАРНА

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

Контакти

 

 

 

Издаване на СУМПС на лица до 58 г.

25

50

Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11

22

Издаване на СУМПС на лица над 70 г.

Без такса

Без такса

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез картово плащане

Плащане във финансово звено на МВР

 

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

2

2

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС за водачи без нарушения

4

4

СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто с валиден ТЕЛК

3

6

 

Банкова сметка

 

BIC: STSA BGSF

Банка ДСК ЕАД- клон Варна

 

IBAN:

BG32 STSA 9300 3106

8776 01