МВР

ОД Варна

 

ОДМВР ВАРНА

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа 

(места за подаване на заявления)

Контакти

 

 
Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.          

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между 18 и 58 г.

 

40

80

200

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез картово плащане

Плащане във финансово звено на МВР

 

 

Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г.

20

40

100

Паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто с валиден ТЕЛК

3

6

15

 

Банкова сметка

 

BIC: STSA BGSF

Банка ДСК ЕАД- клон Варна

 

IBAN:

BG32 STSA 9300 3106

8776 01