МВР

ОД Варна

 

Директор на Областна дирекция на МВР гр.Варна

Старши комисар Даниел Стайков Пашов

Роден е на 12 март 1967 г. в гр. Пловдив.

Завършил е висше образование във Висш икономически институт „Карл Маркс” – София, специалност „Счетоводство и контрол” с квалификация „икономист-счетоводител”, образователно-квалификационна степен “магистър”.

Професионална кариера:

На работа в Министерство на вътрешните работи постъпва през 1993 г. на длъжност разузнавач І степен в сектор „Икономическа полиция” към Първо районно полицейско управление при Столична дирекция на вътрешните работи.

Последователно заема длъжностите разузнавач ІІ степен, инспектор, началник на група, началник на сектор, заместник-началник на Районно управление „Полиция”.

През 2009 г. е назначен на длъжност началник на 08 Районно управление „Полиция” при СДВР, а от 2013 г. - е началник на 01 Районно управление при СДВР.